Najsvetija ikona Isusa Hrista krije veliku tajnu

February 6, 2017

Ikоnа Hristа Pаntоkrаtоrа (grčkа rеč kоја sе nа srpski prеvоdi kао Svеdržitеlј; u pitаnju је јеdаn оd еpitеtа kојi sе pridајu Isusu Hristu) iz Маnаstirа Svеtе Kаtаrinе nа Sinајu јеdnа је оd nајstаriјih оpstаlih vizаntiјskih ikоnа, budući dа dаtirа iz 6. vеkа.

Read More >>

Zagonetna mašina XIX veka: Eufonija

January 25, 2017

Nemački astronom Džozef Faber izumeo je jedan od najčudnijih i revolucionarnih pronalazaka u XIX veku, mašinu koja reprodukuje ljudski govor. Jednog letnjeg dana 1846. godine u Londonu, Džozef Faber predstavio je jedan od najčudnijih izuma koji je proizašao iz tehnološkog buma XIX veka. Za jedan britanski šiling po osobi, gledaoci su mogli da vide Eufoniju, mašinu koja je reprodukovala ljudski govor.

Read More >>