Da li nas leče nas od izmišljenih bolesti?

January 10, 2017

Krajnji cilj vladajućeg sistema je da svaku pobunu protiv njega okvalifikuje kao mentalni poremećaj, da uz pomoć farmaceutske mafije zdrave ljude pretvori u bolesne, koje će takođe tretirati samo kao „pokvarene mašine“ i izvor profita.

Read More >>

Četiri scenarija: Kakav će biti život 2100?

December 22, 2016

Kako objašnjavaju stručnjaci za klimatske promene nevladine organizacije Giec, za koliko stepeni će se temperatura na Zemlji povećati do kraja stoleća zavisiće od toga koji će se energetski izvori koristiti, od broja svetske populacije, od tipa stambenog prostora u kojem će se živeti i od vrsta automobila koji će se voziti.

Read More >>