Da li postoji planeta Vulkan?

December 28, 2016

Urbain Le Verrier, francuski matematičar, koji je sa J. C. Adams-om proračunao putanju Neptuna, pre nego što je ova planeta posmatrana, u svom radu od 2. januara 1860. objavio je da se problem posmatranog poremećaja Merkurove orbite može rešiti uzimanjem u obzir postojanja još jedne planete ili asteroidnog pojasa bliže Suncu.

Read More >>

Svemir: ”Halejeva kometa nosi smrt”

December 10, 2016

Svakih deset hiljada godina dolazi do naglih, praktično trenutnih izmena magnetnog polja, što odgovara tačkama preseka drevnih kalendara i – kataklizmi u kojoj su mnoge civilizacije i drevne kulture potpuno uništene Ako ništa drugo, sledeći blizak susret sa kometom bi trebalo da usledi oko 3000. godine, smatraju naučnici.

Read More >>

Teorija haosa otkriva tajnu univerzuma

December 8, 2016

U XIX veku, matematičar Pjer Simon de Laplas je pretpostavio sledeće: “Ukoliko bih bio u stanju da spoznam položaj i kretanje svakog atoma u svemiru u prošlosti i sadašnjosti, mogao bih da do apsolutne tačnosti predvidim budućnost!”. Ova pretpostavka je plod čuvene teorije o kojoj će biti više reči u daljem tekstu.

Read More >>