Početak kraja – Kontrola nad ljudima

U toku su završne pripreme za uvođenje Novog Svetskog Pore tka (NOW) a to je poredak centralizovane vlasti u celom

Read more