Da li ste znali? 

BROJEVI: Nepoznati, od DNK do moždanih ćelija

 

96 – Procenat univerzuma koji je sačinjen od nepoznatih komponenti: veruje se da je 23% sačinjeno od nama nerazumljive tamne materije, za koju znamo samo na osnovu gravitacionih dejstava sa drugom materijom, a 73% je sačinjeno od tamne energije, potpuno enigmatskog entiteta, koji izgleda da igra važnu ulogu u širenju kosmosa.

Na običnu materiju, koja tvori atome poznatih objekata kao što su zvezde i vidljivi delovi galaksija, otpada samo 4 procenta kosmosa.

12.500 – Prosečan broj gena u ljudskom genomu čija funkcija nam još nije poznata. Po čini približno 50% ukupnog broja ljudskih proteinskih gena.

A geni su samo 2% ukupnog genoma. Ostali delovi služe za regulaciju aktiviranja gena, ali šta je tu korisno a šta je „đubre“ ostaje misterija za sada.

Oko 3,5 procenata našeg genoma sadrži nekodirani DNK koji delimo sa miševima i pacovima ali čiju funkciju ne razumemo.

5.000.000 – Procenjeni broj neopisanih vrsta na našoj planeti; taj broj bi mogao da iznosi i 50 miliona. Samo oko 1,9 miliona vrsta ima svoja naučna imena.

Ogroman broj bakterija, insekata i bića iz morskih dubina ostala su neispitana. Veruje se da je današnji broj vrsta manji od 1 procenta svih koje su ikada živele na Zemlji.

85.000.000.000 – Procenjeni broj ćelija u ljudskom mozgu a koji nisu neuroni. Oni čine manje od 50% svih moždanih ćelija.

Naučnici su tek nedavno počeli da prave katalog funkcija preostalih ćelija, poznatih kao glia. One možda stvaraju bitni izolacioni materijal za neurone, poznat kao mielin; vare i čiste mrtve ćelije u mozgu; i pomažu stvaranju i održavanju veznih tačaka između neurona i ostalih ćelija.

BROJEVI: od okeana do generatora kiseonika

loading...

12 – Količina vode, u milijardama litara u sekundi, novootkrivene dubinske okeanske struje koja nosi vodu bogatu kiseonikom na sever od Antarktika, snabdevajući na kraju dubinske slojeve Indijskog i Tihog okeana.

Taj tok je ekvivalentan količini 40 Amazona. Najveća okeanska struja po zapremini vode je Antraktička cirkumpolarna struja, koja nosi neverovatnih 130 milijardi litara vode svake sekunde.

0,4 – Predviđeni pad Ph morske vode, sa 8,2 na 7,8, do kraja ovog stoleća ako se nastavi sadašnji trend, prema izveštaju američke agencije za okeane i atmosferu.

To znači da je od vremena industrijske revolucije kiselost mora porasla za 150 procenata. Ovakve promene su pogubne za životinje sa ljušturama, korale i riblju mlađ.

35 – Prosečna količina soli u moru, merena u hiljaditim delovima (ppt). Tu spada i hlor, najrasprostranjeniji rastvoreni materijal u morskoj vodi, u koncentraciji od oko 19 ppt, a slede natrijum (11 ppt), sulfat (2,7 ppt), magnezijum (1,3 ppt), kalcijum (0,4 ppt) i kallijum (0,4 ppt).

1.000.000 – Približan broj bakterijskih ćelija u kubnom santimetru morske vode. Ukupan broj mikroorganizama u svim okeanima je oko 1030.

Na njih otpada oko polovine celokupne okeanske biomase i oni proizvode polovinu čitavog kiseonika u našoj atmosferi. Ukupno, te bakterije su teške kao 240 milijardi afričkih slonova.

250.000 – Procenjen broj poznatih okeanskih vrsta, kako je utvrdio prošlogodišnji popis morskog habitata. Popis je obuhvatio više od 6.000 novih morskih vrsta.

Veruje se da je broj neotkrivenih vrsta, uključujući i mikrosvet, mogao da iznosi i više stotina miliona.

1 – Broj planeta (Zemlja) koje imaju okeane. Ali Saturnov najveći satelit, Titan, ima jezera etana, dok Encelad možda ima okean morske vode ispod površine. Moguće je i da Jupiterova Evropa krije okean ispod svoje kore.

BROJEVI: Elementi, od najnovijeg do najskupljeg

4 – Predstavlja broj elemenata koji su postojali 3 minuta nakon Velikog praska. Zbog ekstremnih temperatura, vodonik, helijum, litijum i berilijum su postojali samo u vidu golih atomskih jezgara.

Tek nekih 300.000 godina kasnije, stvari su se dovoljno ohladile da bi mogli da nastanu atomi.

117 – Atomski broj (koji pokazuje broj protona u jezgru) ununseptijuma (Uus), najnovijeg elementa u periodnom sistemu. Otkriven u vidu šest atoma u ruskom ciklotronu U400 aprila 2010. godine, to je peti elemenat koji je otkriven u poslednjoj deceniji.

„Teškaš“ periodnog sistema, ununoktijum (Uuo) (sa 118 protona), sintetizovan je 2006. u američkoj laboratoriji Lawrence Berkeley.

8 х 1024 – Vreme poluraspada, dato u godinama, telurijuma-128, najduže je među svim radioaktivnim izotopima. Berilijum-13 traje samo 2,7 х 10-21 sekund.

Kalijum-40, sa vremenom poluraspada od 1,3 milijarde godina, pomaže da se datiraju geološki uzorci, sa ugljenikom-14, sa poluživotom od 5.730 godina, lako može da se utvrdi starost organske materije, kao što su kosti ili drvo.

130.000.000 – Broj godina tipičnog atoma broma u okeanima, što je najduže od svih elemenata. Prosečan atom kalaja, jedan od najreaktivnijih elemenata u okeannima, provede tamo samo pet godina.

72 – Rasprostranjenost atoma vodonika u univerzumu, ako se gleda procenat ukupne težine. Za njim dolazi helijum, sa 26 procenata, i kiseonik, sa 1 procentom.


Pogledajte NOVI video klip na temu: Priče o izgubljenim podzemnim civilizacijama

V I D E O


Na Zemlji, kiseonik je najrasprostranjeniji i u kori (46 procenata) i u okeanima (86 procenata). Elemenat 91, protaktinijum, i 86, astatin, nalaze se među najređim na planeti – ukupne rezerve astatina na Zemlji ne premašuju 30 grama.

$2.500 – Tolika je trenutna cena unce rodijuma (Rh), najskupljeg elementa na Zemlji. Koristi se u juvelirstvu, laboratorijama i za svećice za avione. Sledeći na toj listi su platina ($1.544 za uncu), zlato ($1.243) i iridijum ($750).

Pratite nas na Facebooku:  Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na YouTube:  Svet tajni |
Pratite me na Instagramu: @dusanmarkovic.st |
Pratite nas na Tviteru:  @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+  Svet tajni |

(Astronomija)

loading...

Related posts

Leave a Comment