Da li naša planeta gubi ravnotežu?

Poput čigre, Zemlja se okreće oko svoje ose, svaki dan jedanput. Zemljina osovina je, međutim, nevidljiva: reč o vertikalnoj liniji koja našu planetu drži u ravnoteži. Osovina se pruža od Južnog pola do Severnog pola. Ona traži oslonac, zanosi se – tačka u kojoj prolazi kroz Zemlju osciluje. Na delu je više različitih sila: vetrovi, okeanske struje, oscilacije vazdušnog pritiska i debalans u unutrašnjosti Zemlje deluju sa svih strana. Klimatske promene pojačavaju zanošenje ose obrtanja, tvrde geofizičari u naučnom časopisu “Science Advanced”. U uslovima globalnog zagrevanja glečeri se otapaju, što utiče…

Read More