Da li ste znali? 

Misterije ateizma – uvek protiv Boga?

Ateizam je napravio velike  talase širom evrope i još dalje, budući direktno odgovoran za ubistva i masakr preko sto miliona ljudi i to samo u veku koji je za nama. Čovečanstvo je platilo stravičnu cenu za grozne eksperimente u sklopu svesnog antiteima koji su nastali.

Seizmički potres sveopšteg ateizma sproveli su Lenjin, Hitler, Staljin, Mao Ce tung i drugi, a na svakog od njih su veliki uticaji imali spisi promoitera ateizma Karl Marksa i Fridika Englelsa.

Sada, kada smo videli kako izgleda kad ateizam napreduje…. jasnije je nego ikad…. da smo bez Boga izgubljeni. Da li se Bog potčinjava logičkim zakonima? Bog se ne potčinjava logičkim zakonima, jer on je Logos, nadlogičan, nego se logici potčinjava čovek i tako dolazi do ideje o Logosu.

Čovek upoznaje Boga koji postoji od večnosti, pre ikakvih dokaza i apsolutno nezavisno od njih. Dakle, dokazi ne dokazuju Boga nego samo upućuju na NJega i ukazuju na NJegovu egzistenciju.

Iteresantna je pojava u prošlom veku, kada se ideologija, pod nazivom ateizam, htela da nametne kao nauka. Nešto što ne postoji htelo je da se nametne kao nešto što postoji.

Ateisti poriču Boga, ali pobuna protiv Boga ili njegovo negiranje je moguće samo uz pretpostavku postojanja Boga, jer je borba ili negiranje nečega što ne postoji besmisleno.

Ateizam tako nesvesno poriče nešto što jeste, a ne što nije. ateizam je umesto negiranog Boga uspostavio novog Boga i to više njih, Marksa, Engelsa, Lenjina. Negiranje Boga ustvari izaziva interes za Boga, zato je ateizam tako brzo pao.

Počne li ateista sebe i svoj stav da određuje u odnosu na Boga, on već pokazuje da ima pojma o Bogu – inače, kako bi se distancirao od njega? svi oni naučnici koji kažu da Bog ne postoji, prihvataju postojanje apsoluta, Vasione, super razuma, a najčešće Prirode, a pod tim ustvari podrazumevaju Boga.

Da li se svet može objasniti samo uz pomoć nauke?

Ne, svet je isuviše komplikovan, da bi se objasnio samo uz pomoć nauke. Kako objasniti nešto uz pomoć nauke ako je to, a jeste, iznad same nauke. samo uz pomoć natprirodnog možemo pokušati da razumemo misteriju postojanja. sreća je što sada vera i nauka opet postaju prijatelji.

loading...

Teologija i nauka danas ulaze u jedan nov oddnos. Umesto kao pre da podrivaju veru i osećaj duhovnosti, naučna otkrića je danas potvrđuju.

Fizičari su danas otkrili znake prema kojima je kosmos idealno stvoren za život i pojavu razuma. Na primer, gravitacija, odnos elektrona, protona, atoma su tako idealno podešene da bi se u bilo kom drugom odnosu atomi rasuli, pa ne bi mogli biti međusobno povezani, pa bi se zvezde i ceo kosmos rasturili i ne bi bilo ničega.

Sada  se postavlja pitanje: kakve to veze ima sa naukom? Nauka samo postepeno otkriva deo po deo nečega što već postoji i što je stvorio neko drugi a ne nauka, recimo vasionski super razum ili Univerzalna svest.

Religija vekovima ne nudi ništa novo, jer se ušančila u svoje dogmatske rovove i veru je apsolutno materijalizovala u svoju ličnu materijalnu korist. Neki naučnici će odmah reći da nauka ne može da razmatra Boga, jer nauka i Bog predstavljaju odvojena područja misli.

Nauka treba da je otvorena prema mogućnosti da Bog postoji i da ga ne isključuje kao nešto što pripada drugoj oblasti istraživanja.

Da bi bila dosledna, nauka treba da bude voljna i da razmotri mogućnost i da postoji Bog. takva otvorenost uma mogla bi biti važna u slučaju da Bog zaista postoji.

Najznačajnija osporavanja Božjeg postojanja potekla su iz nauke. Većina naučnika prihvata naučne tvrdnje koje se protive zdravom razumu. to je ključ razumevanja stvarne borbe između nauke i natprirodnog.

Oni staju na stranu nauke uprkos očitoj apsurdnosti nekih njenih konstrukcija, uprkos njenom neuspehu da ispuni mnoga od ekstravagantnih obećanja o zdravlju i životu, uprkos toleranciji naučne zajednice prema neargumentovanim pričama, jer smo se prethodno predali nečemu – predali smo se materijalizmu.

Nisu metodi i institucije nauke ono što nas nagoni da prihvatimo materijalističko objašnjenje sveta, već nas, naprotiv, naša a priori privrženost materijalnim uzrocima nagoni da stvaramo aparat ispitivanja i skup koncepata koji proizvode materijalna objašnjenja, bez obzira koliko ona bila kontraintuitiv- na, koliko bila mistifikujuća za neposvećene.

Evolucija je jedan od velikih igrača u isključivom stavu nauke; ona obezbeđuje isključenje Boga i svih nemehanicističkih objašnjenja nastanka. Naučna zajednica grozničavo brani evoluciju; i mada se nauka sad oseća slobodnom da isključi Boga, vodeće naučnike izgleda da šokira kad neko pokuša da isključi njihovu evolucionu teoriju.

Zato moram uvek da se vraćam nauci u kojoj ima nekih jasnih čvrstih činjenica prirode od kojih se može krenuti. to je naročito slučaj sa fizičkim naukama kakve su fizika i hemija i tu nalazim neke od najjačih dokaza za Boga.

Biologija je kompleksnija i teže je doći do čvrstih zaključaka. U psihologiji i sociologiji, do čvrstih zaključaka je još teže doći.

Nauka, nažalost, teži da bude previše isključiva i elitistička. Prosečni naučnici gledaju na nauku kao na neosvojivu tvrđavu koja se diže visoko nad ravnicom neznanja.

U stvarnosti nauka kao jedna od važnih kuća među drugim kućama, kakve su istorija, umetnost i religija, sve sa svojim snagama i slabostima. sve su kuće važne u traganju za istinom.

Problem sa naukom je to što je previše naučnika u naučnoj kući navuklo zavese i ne mogu da vide crkvu koja je odmah u susedstvu.

Autor teksta Vitomir Vasić

Pratite nas na Facebooku:  Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na YouTube:  Svet tajni |
Pratite nas na Tviteru:  @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+  Svet tajni |

(adonaris.livejournal.com)

loading...

Related posts

Leave a Comment