Drevni umovi 

Misterija Isusove porodice

Za otkrivanje bar delića te misterije pravi putokaz je bila katolička biblioteka u Barseloni pri Katedrali.

Moćni ljudi u prvobitnoj hrišćanskoj crkvi obmanuli su svet tako što su propagirali laži koje su obezvredile ženu i pokrenule tas na vagi u korist muškarca. U biblioteci sam pronašao da je otprilike prvi pisani dokumenat za ovu strašnu i monstruoznu laž počeo sa Konstantinom.

Konstantin i njegovi muški naslednici su preobratili svet paganskog matrijarhata u hrišćanski patrijarhat, tako što su pokrenuli propagandnu kampanju koja je satanizovala žensko božanstvo i sveti ženski princip zauvek prognavši boginju iz savremene religije.

Nije bilo moguće poreći dobra koja je savremena crkva činila u današnjem napaćenom svetu, no ipak je istorija Crkve bila puna prevara i nasilja. surovi krstaški rat vođen je tri veka kako bi se „prevaspitali“ sledbenici paganskih religija.

Katolička inkvizicija objavila je knjigu koja se može smatrati najkrvavijim izdanjem u ljudskoj istoriji: Malleus Maleficarum ili u prevodu, Veštičiji čekić. U njoj je upozoren svet na opasnost od žena koje slobodno misle i uputio je sveštenstvo kako da pronađe, muči i uništi takve žene.

Među „sveštenicama“ nalazile se sve obrazovane žene, sveštenice, žene mistici, žene obožavaoci prirode, skupljačice bilja i sve „sumnjive“ koje su naginjale svetu prirode.

Babice su takođe ubijane zbog svoje jeretičke upotrebe medicinskog znanja za ola- kšavanje bola pri porođajima – što je bila patnja koja je, kako je crkva tvrdila, zaslužena Božja kazna zbog evinog greha. tokom tri stotine godina lova na veštice, Crkva je na lomači spalila preko pet milona žena. Propaganda i krvoproliće su bili efikasni.

Današnji svet je živi dokaz za to. Žene koje su nekada slavljene kao neophodna polovina duhovnog prosvetljenja, prognane su iz hramova širom sveta. Nije bilo žena ortodoksnih rabina, katoličkih ili islamskih sveštenica.

Nekada sveti čin Hieros Gamos – prirodno seksualno sjedinjenje muškarca i žene kroz koje svako od njih postaje duhovna celina, odbačena je kao sramni čin. sveti ljudi kojima je nekada seksualno spajanje sa svojim ženskim, drugim polovina- ma bilo neophodno kako bi komunicirali sa Bogom, sada su se plašili sopstvenih prirodnih nagona kao đavolje rabote. Pri tome, đavo je sarađivao sa svojim omiljenim pomoćnikom ženom.

Dani boginje bili su završeni. Majka Zemlja postala je muški svet a bogovi destrukcije i rata uzimali su svoj danak. Muški ego je proveo dve hiljade godina jureći okolo bez kontrole svog ženskog pandana. Nastao je život bez ravnoteže i rastuće nepoštovanje prema Majci Zemlji. ako žene ubrzo ne uzmu stvar u svoje ruke i silom name- tnu ravnotežu, ubrzo će nestati života sa zemlje.

loading...

Konstantinova Biblija je već vekovima njihova istina. Niko nije indoktrinisaniji od samog indoktrinatora. Koliko je Crkva spremna da ide daleko samo da bi sačuvala svoju vlast najbolje pokazuje primer Marije Magdalene. Marija Magdalena je predstavljala muškoj Crkvi potencijalnu katastrofu.

Ne samo da je isus poverio zadatak osnivanja Crkve ženi, nego je ona ugrožavala predstavu Hristove božanske prirode. Crkva ju je, kako bi se zaštitila proglasila za bludnicu i uništila dokaze o braku i na taj način uništila sve tvrdnje da je Hristos imao žive naslednike i bio smrtni prorok.

Crkva je imala snažnu motivaciju da izvede takvo zataškavanje. Nikako ne bi mogla da opstane kada bi javnost saznala za Hristovo potomstvo. Isusovo dete bi potamnelo Hristovu božansku prirodu a time i hrišćansku crkvu, koja se proglasila za jedinog posrednika do kraljevstva nebeskog.

Marija Magdalena je bila trudna za vreme Hristovog raspeća. radi sigurnosti Hristovog nerođenog deteta, nije imala drugog izbora sem da pobegne iz svete zemlje uz pomoć isusovog ujaka, josifa iz arimateje. Magdalena je tajno otputovala u Francusku, tada poznatu kao Galija. Pronašla je skrovište u okviru jevrejske zajednice.

Tu je rodila svoju ćerku, nazvavši je sarom. Magdalena je pripadala lozi jevrejskih kraljeva – Davida i samsona. Pronađeni su Magdalenini dnevnici, u kojima je vodila svoje lične beleške o vezi sa Hristom; četiri kovčega dokumenata koje su vitezovi templari otkrili ispod solomonovog hrama. ta dokumenta su vitezove učinila tako moćnim.

U suštini potraga za svetim gralom je uvek bila potraga za Magdalenom, za njenim grobom, kraljicom o koju su se ogrešili. Ukoliko se Isusova loza bude razvijala i granala, izaći će na videlo veza između isusa i Magdalene i dovešće u opasnost osnovnu katoličku doktrinu  onu o božanskom Mesiji koji nije opštio sa ženama, niti ulazio u bračne zajednice.

Da bi fizički opstali jer ih je progonila katolička Crkva, Hristova loza se pomešala sa francuskom kraljevskom lozom i na taj način stvorili su zajedničku lozu Merovinga. Merovinzi su osnovali Pariz.

Vatikan ih je ubijao jednog po jednog. Krajem sedmog veka sa Dagobertonovim ubistvom (proboden u oko dok je spavao) loza se skoro ugasila. Dagobertov sin sigistbert, uspeo je da se spase i produži lozu kojoj je pripadao Godfroa Bijum- ski, osnivač Sionskog Priorata. On je naredio templarima da povrate spise sangreala ispod solomonovog hrama.

Potraga za svetim gralom traje vekovima. Verovalo se da je to predmet, bokal u koji je uhvaćena isusova krv. Leonardo da Vinči je na svojoj čuvenoj slici, tajna veče- ra vrlo lepo i vrlo jasno pokazao šta je sveti gral. to je žena. to je Marija Magdalena koju je isus voleo i koja se na slici nalazi sa njegove desne strane.

Smatralo se vekovima da tajna večera predstavlja trinaest muškaraca, jer niko nije ozbiljno analizirao taj lik. Leonardo ga je toliko vešto sakrio da samo mogu da ga otkriju oni koji posumnjaju i koji ga ozbiljno prouče.

Naše predubeđenje je toliko jako da pobeđuje naše oči. Mozak to ponekad radi kada su simboli jaki. U psihologiji taj se fenomen zove skot.

Žena sa isusove desne strane bila je mlada i izgledala je pobožno. imala je stidljivo lice, prekrasnu crvenu kosu i ruke mirno prekrštene. to je Marija Magdalena. rana Crkva je morala da ubedi svet da je smrtni prorok isus zapravo božansko biće. stoga je svako  jevanđelje koje je opisivalo zemaljske aspekte isusovog života izostavljeno iz Biblije.

Primećuje se da su isus i Magdalena obučeni kao odraz onog drugog u ogledalu. Njihova odeća je bila obrnutih boja. isus je nosio crvenu haljinu i plavi ogrtač. Magdalena plavu haljinu i crveni ogrtač.

Ako pažljivije posmatrate sliku uočićete da su isus i Magdalena spojeni u kuku i da se naginju na suprotne strane kao da obeležavaju jasno oivičen prazan prostor između njih. U središtu slike se sada vidi oblik koji simbolizuje matericu žene. ako sada posmatrate isusa i Magdalenu kao elemente kompozicije, a ne kao ljude, primetićete kako se ispoljava jedan oblik koji čini slovo M. Zar to nije poruka da je Magdalena trudna.

Sada pozovimo malo istoriju u pomoć. Isus je bio jevrejin. Društvena pravila tog vremena bukvalno su zabranjivala jevrejima da ostanu neoženjeni.

Prema jevrejskim pravilima celibat je bio osuđivan, a obaveza svakog jevrejskog oca bila je da nađe ženu za svog sina. Da isus nije bio oženjen, barem jedno biblijsko jevanđelje bi to pomenulo i pružilo neko objašnjenje. Za isusa su vezane mnoge misterije. Da li katolička Crkva to svesno krije ili jednostavno nema dokaza? Počev od samog njegovog imena! Ne zna se koje je ime dobio prilikom rođenja.

Moguće je da je tokom života bio poznat kao jehošua. to na herbejskom znači oslobodilac. Danas se ono prevodi kao ješua. to je značenje samo za ime isus. Hristos je grčki prevod jevrejske reči Mesija (donosilac spasenja, putem iskušenja greha). reč Mesija se pojavljuje samo dva puta u starom zavetu. ja ga u Novom zavetu nisam pronašao, jednostavno ga nema. U starom zavetu nisam nigde naišao na proročanstvo o dolasku spasitelja sveta. jevreji nisu očekivali boga i spasioca sveta, oni su očekivali poli- tičkog vođu.

Meni lično, čini se da stari zavet ne ide Crkvi u prilog, pošto ne postoji original starog zaveta, već samo prepisi. Postavlja se pitanje verodostojnosti tog prepisivanja i pitanje gde su originali, odakle se vršilo to prepisivanje? Da nisu možda u Vatikanskoj biblioteci dobro sakriveni?

Još jedan problem za hrišćanstvo predstavlja verovanje da je Isus plod čudesnog sjedinjenja jehove i Marije. U drevna vremena na istoku je postojala potreba da roditelji onih koji će biti ljudi-bogovi moraju biti bog i žena. Kao opravdanje za ovu tvrdnju hrišćani su uzeli naziv koji je isus koristio za sebe „sin božji“. To je bio stari naziv za svakoga ko je pretendovao na presto. svi su kraljevi još od vremena pre faraona, pravo na zemaljsku vladavinu zasnivali na božanskom poreklu.

Mnogo pre pojave Isusa, drevne ličnosti su smatrane bogovima a rođene su od devica, da se samo podsetimo: Gautoma Buda, rođen od device Maje oko 600 godina pre nove ere, Dionis grčki bog rođen u štali, pretvara vodu u vino, zatim Kvirin, agis, Indra rođen na Tibetu, Adonis, Krišna hindusko božanstvo, Zoroaster, Mitra i mnogi drugi.

Celokupni autoritet rimokatoličke crkve  počiva na isususovom vaskrsenju, kome osim dvanaest izabranih apostola nije prisustvovao niko drugi. to je Crkvi dalo autoritet koji je opstao i do današnjih dana. Nedvosmisleni auoritet sa isusa se preneo na apostole a sa apoto- la na sveštenstvo i biskupe.

Čak i danas papin autoritet potiče od Petra, prvog apostola, obzirom da je bio prvi svedok vaskrsenja. Da još jednom naglasimo da je bilo u interesu vladaoca rane Crkve da se vaskrsenje prihvati kao bukvalna istina jer je to stvorilo autoritet. Rimsku crkvu su osnovali apostoli.

Autor teksta Vitomir Vasić

Pišite i VI za naš sajt! Više informacija – OVDE.

Pratite nas na Facebooku:  Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na YouTube:  Svet tajni |
Pratite me na Instagramu@dusanmarkovic.st |
Pratite nas na Tviteru:  @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+  Svet tajni |

loading...

Related posts

Leave a Comment