Drevni umovi 

Šta otkriva proročanstvo Svetog Kozme?

Proročanstva svetog ravnoapostolnog Kozme Etolskog (6. septembar / 24. avgust po starom kalendaru) za portal Pravoslavie.Ru prokomentarisao je Atanasije Zoitakis, docent istorijskog fakulteta MDU, autor monografije o svecu.

Za proročanstva svetog ravnoapostolnog Kozme Etolskog svet je saznao zahvaljujući narodnom poštovanju bez presedana. Kozmu Etolskog koji je živeo u XVIII veku

(nedavno smo obeležili 235 godina od dana njegovog upokojenja i 300 godina od njegovog rođenja) Crkva je proslavila nedavno – sredinom 20. veka. Međutim, narod nikad nije sumnjao u njegovu svetost. Zato je brižljivo čuvao sve što se odnosilo na sećanje na sveca, slikao je njegove ikone i sećao se svake njegove reči prenoseći je s kolena na koleno.

Poznato je da je sveti Kozma učinio mnogo čuda. Jedno od najdivnijih je kad je bacio svoju odeću na površinu jezera i prešao na drugu obalu. Znamo i za mnoštvo posmrtnih čuda: oni koji su pribegavali njegovom molitvenom zastupništvu znaju da sveti ravnoapostolni Kozma Etolski brzo pomaže.

Poznato nam je oko 200 proročanstava svetog Kozme – i sva ona su se ispunila ili čekaju da se ostvare.

Znamo preko deset proročanstava koja se odnose na konkretne krajeve, u kojima je ljudima rečeno šta treba da rade u ovoj ili onoj situaciji.

“Kad padne drvo, idite u planine, tamo će se spasiti mnogo ljudi, nemojte ništa nositi, spasavajte se sami, nesrećaneće trajati duže od 24 sata.”

Zaista, ljudi iz ovog mesta u kojem je to rečeno, našli su utočište u planinama i spasili su svoj život od Turaka po rečima svetog Kozme.

Još jedno proročanstvo se ostvarilo za vreme Drugog svetskog rata.

“Nevolja će doći do krsta, ali se neće dalje spuštati.”

loading...

Radi se o krstu koji je sveti Kozma ostavio na mestu svoje propovedi (uzgred rečeno, mnoga mesta u Grčkoj nose naziv “Stavros” – “Krst”, zato što je na tom mestu propovedao svetac).

Mnoga proročanstva koja su se odnosila, kao što sad vidimo, na daleku budućnost, sačuvala su se samo zato što su ljudi veoma voleli sveca i potpuno su mu verovali.

“Kola bez konja će juriti brže od zeca.”

Jasno je da je u XVIII veku ovo zvučalo nejasno, pa čak i apsurdno. Isto kao i proročanstvo o tome da će se s čovekom koji se nalazi u drugom gradu moći razgovarati kao da sedi u susednoj sobi:

“Doći će vreme kad će ljudi razgovrati iz jednog dalekogmesta s drugim, na primer, iz Konstantinopolja s Rusijom” ili: “Doći će vreme kad će ljudi moćida razgovaraju na velikoj udaljenosti kao da se nalaze u dve susedne sobe.”

Ugledni stručnjak za Tursku profesor Otavskog univerziteta Dmitrij Kicikis, komentarišući najnovije događaje kaže da se proročanstva Kozme Etolskog o raspadu Turske ispunjavaju na naše oči.

“Turci će otići, ali će se vratiti i doći će do Eksamilije. Jedna trećina će poginuti, jedna trećina će poverovati u Hrista, a jedna trećina će otići u Kokini Milja.”

Trećinu stanovništva (25 miliona) čine alaviti, koji se po rečima profesora, pozitivno odnose prema hrišćanstvu. Ne treba zaboraviti ni veliki procenat tajnih hrišćana. Što se tiče trećine stanovništva za koju se kaže da će otići u Kokini Milja, profesor kaže da se radi o osnivanju države Kurdistan.

Ovo se podudara i s tumačenjima Pajsija Svetogorca koji je veoma voleo svetog Kozmu. Upravo ovo proročanstvo je sveti Pajsije tumačio detaljnije. Govorio je da Šestomilje znači šest milja morskog kopna pod vodom, oko kojeg se stalno sukobavaju interesi Turske i Grčke. Zbog ovih šest milja na kraju će izbiti tako ozbiljan konflikt u koji će se umešati svetske velesile, koji će na kraju dovesti do pada Turske.

Proročanstva o našem vremenu

“Doći će vreme i ništa nećete prepoznavati.”

Ne može se tvrditi da se ove reči odnose upravo na naše vreme, ali je sad već prilično očigledno da u Zapadnoj Evropi i SAD – i ne samo tu – mediji manipulišu javnim mnjenjem. U Zapadnoj Evropi ljudi veoma malo znaju o tome šta se zaista dešava u Ukrajini ili u Siriji – isto kao što niko nije znao šta se zista dešavalo u Jugoslaviji. Naravno, ukoliko čovek želi, može da pronađe informacije na internetu i da dođe do istine, ali se iz zapadnih medija skoro ništa ne može saznati.

“Nevolja će vam doći od obrazovanih.”

“Ono što ćete morati da pretrpite desiće vam se zbog načitanih ljudi.”

Ovde je ključna reč “načitani”. Bez obzira na to što bi neki to želeli, sveti Kozma se ne može optužiti da je bio protiv obrazovanja: osnovao je oko 1000 škola, našao je sredstva za njihovo finansiranje, obučavao je nastavnike, otvorio je četiri školske ustanove za obuku učitelja i sveštenika, zajedno s Nikodimom Svetogorcem i svojim drugim saborcima izdavao je školsku lektiru. Pored svega toga izgovorio je ovakve reči. Šta nam one kažu?

Da golo znanje – načitanost i erudicija – nije dovoljno: ako se čovek oslanja samo na sopstveni razum, na svoje “ja”, na svoj egoizam, to ga dovodi u ćorsokak.

Zaista, mnogo toga trpimo zbog ovih načitanih ljudi.

“Izvori će presušiti, a reke će postati prljave.”

U mnogim regionima danas se zapažaju i nedostatak vode za piće i neviđena zagađenja – komentari nisu ni potrebni.

“Vaši tanjiri će biti puni do vrha, ali hrana neće moći da se jede.”

Veoma tačno i zapanjujuće proročanstvo. U XVIII veku je bilo potpuno nejasno, kako to: tanjiri su puni hrane, a ne može da se jede. Sad to vidimo: genetski modifikovane namirnice ili namirnice pune konzervansa,«sa ukusom onoga čega u njima prosto nema. Imućni ljudi još mogu da pronađu neke manje ili više prirodne namirnice, ali je moguće da će iz godine u godinu bići sve teže doći do njih.

“Doći će vreme i đavo će kružiti iznad sveta u svom ‘sokoćalu’.”

Globalno posmatranje, kontrola ljudi – tako se obično dešifruje ovo proročanstvo. Ovo “sokoćalo” možemo da poistovetimo sa sistemom satelita koji vrše totalnu videokontrolu ili posredstvom pružanja korisnicima usluga za održavanje različitih vrsta veze.

“Doći će vreme kad će ceo svet biti opasan jednom niti.”

Ranije su ljudi to shvatali kao telegraf, a sad, naravno, govore o internetu: nit, paučina.

“Posle svetskog rata ljudi će jesti zlatnim kašikama.”

Ranije – još pre 40-50 godina – ovo proročanstvo se tumačilo na različite načine, ali se danas svi tumači slažu da se ima u vidu period posle Drugog svetskog rata kad je u Zapadnoj Evropi i SAD nastupilo blagostanje i kad se pojavio kult potrošnje.

“Videćete kako će se jedni seliti gore, a drugi dole.”

Migranti

Ovo je proročanstvo o masovnoj migraciji. Kod Grka “gore i dole” uvek znači jug i sever. U drugom proročanstvu je direktno rečeno:

“Kad vidite da se jedni sele na jug, drugi na sever – znači da je blizu.”

“Znači da je blizu” može se shvatati na dva načina. Sveti Kozma ove reči koristi kad govori o oslobođenju otadžbine od tuđinskog jarma. Ali ovaj izraz – znači da je blizu – nalazimo kad govori o vremenu antihrista.

Ne znamo za koje vreme je ovo rečeno, zato što je nepoznat kontekst: gde je izgovoreno ovo proročanstvo i u kojim okolnostima.

Velike seobe naroda su se, naravno, dešavale i ranije, ali je ovde glavno – “gore-dole” jug i sever: odvijanje procesa u različitim pravcima i njegov intenzitet – pažnju treba obratiti upravo na to. I sad zaista vidimo proces koji se odvija u različitim smerovima. Kad su u Evropsku uniju pohrlili migranti iz istočne Evrope, to je bila migracija sa severa. Sad vidimo migraciju juga i želju nekih suseda da se presele u Evropu (uključujući i južnu) – na primer, u pečalbu.

“Teško Grčkoj kad se na njenoj zemlji nastane tuđinski narodi.”

To je sigurno naše vreme. Sveti Kozma nikad nije suprotstavljao Grke drugim pravoslavnim narodima, tako da se ovde radi o pripadnicima drugih vera. Grčka je uvek bila prilično monolitna država u etničkom smislu, ali se to menja na naše oči: svakog dana u zemlju dolazi na hiljade migranata-muslimana.

U jednom proročanstvu sveti Kozma politički ne baš korektno kaže:

“Doći će prljavi narodi; ne bojte se kad dođu; kad budu odlazili, napravite im mesta da prođu.”

Prvi deo nećemo komentarisati, a drugi deo onima koji su postradali u ovim procesima uliva izvestan optimizam: znači, pre ili kasnije će otići.

“Pozajmiće vam mnogo novca i tražiće vam da vratite, ali neće moći da ga uzmu.”

Grčka je zaista dobila mnogo kredita i poverioci traže da se oni vrate, ali ne mogu da ih uzmu – to se može tumačiti jedino u smislu da dug Grčke samo raste, bez obzira na mere koje se preduzimaju. Ovakvo tumačenje je rašireno u savremenoj istoriografiji.

“Oporezovaće čak i kokoške i prozore.”

Ranije se ovo obično shvatalo figurativno.

Sad – doslovce. S početkom krize 2009. godine, da bi sprečila utaju poreza, grčka vlada je počela da šalje poreske prijave zajedno sa računima za struju. U slučajevima kad ljudi nisu mogli da plate, isključivali su im struju. Krajem 2012. godine u spiskove imovine koja se oporezuje uključeni su i kokošinjci (na osnovu broja kokošaka) – prvi deo proročanstva se bukvalno ostavario.

U oktobru 2013. godine ostvario se i drugi. U novu redakciju poreza na nepokretnu imovinu (koji je povećan nekoliko puta) uključen je i parametar kao što je broj prozora na kući (što ih ima više, veći je porez).

“Doći će vreme kad će vam uzeti čak i pepeo iz ognjišta. Ali nemojte izneveriti svoju veru, kao što će to učiniti mnogi drugi.”

“Dajte sve što imate, čuvajte samo svoje duše.”

Ovo je veoma važan poziv. Sva materijalna dobra, komfor i stabilnost – sve je privid, u budućnosti nema mesta za zemaljsko – “brinite se samo za duše i Hrista”.

Pratite nas na Facebooku: Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na Tviteru: @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+ Svet tajni |
Pratite nas na YouTube: Svet tajni |

(Izvor: Dnevno)

loading...

Related posts

Leave a Comment