Geoinženjering 

Da li može da se predvidi budućnost?

Sve je više dokaza da se nadčulne sile probijaju u naš svet i utiču direktno na zemaljske događaje. Od suštinske važnosti je da ih ljudi upoznaju jer će tako otkriri kako se stvara budućnost.      Da li može da se predvidi budućnost? Postepeno shvatamo da materija ima sve manje uticaja a da zapravo sve više treba da poklanjamo pažnju energiji jer se celokupna nauka poslednjih godina okrenula proučavajući energiju.

Nauka je već otkrila da moždani talasi imaju neočekivana svostva i neslućene mogućnosti. Uticaj tih nevidljivih vibracija na čoveka, prirodu i sam život izučavaju naučnici širom sveta, ali nažalost uglavnom u vojne svrhe.

Otkrića o skrivenim kosmičkim silama i nepoznatim mogućnostima uma čuvaju se kao najstržija tajna.

Naučnici u SAD (Stendfortski institut), takođe u Rusiji u naučnom gradu Semipalatinsk imao sam prilike da se upoznam sa radom ruskog akademika Genadij Šipova, direkrora moskovskog naučnog centra fizičkog vakuma koji deluje u okviru Međunarodnog instituta za teorisku primenjenu fiziku koji je tvrdio ovo što ću vam izneti, da je moguće.

Rekao je da postoje prirodno obdareni ljudi samo ih treba pronaći jer oni verovatno nisu svesni čime raspolažu i samo se zadovoljavaju lokalnim značajem koji postižu u radu sa ljudima. I ostale svetske sile, teže da ovladaju energijom misli i upotrebe je protiv ljudi, odnosno jedni protiv drugih u vojne svrhe.

U čitanju izveštaja prvog direktora Menlo parka i Stenford instituta H.E.Putofom koji je rukovodio istraživanjima od 1972-1985, nije znao da objasni zašto je vlada SAD 1955. godine dozvolila da se objavi samo jedan mali deo dokumenata koji potvrđuju ulogu njihove obaveštajne službe, CIA-e u istraživanju psihičkih i parapsiholoških fenomena. Vlada je sigurno imala svoje razloge, možda šaljući nekoj stranoj vladi poruku.

Psihički fenomeni su već nekoliko decenija predmet istraživanja u oružanim snagama vodećih svetskih sila. Otkriće da je priroda tih pojava povezana sa zračenjima, posebno sa dugim talasima, upotpunila je moj slogan iz prošlih knjiga. „Ko vlada carstvom elektromagnetskog spektra, gospodariće svetom.”

U tom spektru su, pored ostalog, radio i kosmičke vibracije, zatim vidljiva svetlost i moždani talasi.

Još u toku Drugog svetskog rata Vinston Čerčil je 6. septembra 1943. održao govor na Hardvardskom univerzitetu u SAD. Tom prilikom ukazao je na jedan nov obrazac po kome će novi osvajači sveta pokušati da ovladaju svetom.

Čerčil smatra da će budući osvajači upotrebiti znanje, um  da će to biti mnogo jače od svake vojne slie. Citat: “Kontrolisati ono što čovek misli nudi daleko veće dobiti od oduzimanja zemlje drugih naroda. Buduća imperija biće imperija Uma.

loading...

Odmah posle završetka Drugog svetskog rata na Tevistok klinici (Velika Britanija) pri univerzitetu u Saseksu počinje se pod rukovdstvom brigadnog generala Džoun Rouling Risa, koji je fornirao stručnu grupu za kontrolu uma. Tako se u istraživanje neponovljivih fenomena svesti i nepoznatih duhovnih sila uključila i vojska.

Iskustvo nam pokazuje da se u sadašnjost već nazire senka budućnosti. Pojedno- stavljeno rečeno poruka do nekoga stiže ranije a do nekoga kasnije. Materijalne pojave predstavljaju grubi otisak duhovne stvarnosti.

U čulnim oblicima neprekidno struji ono što je već bilo u duhovnom svetu, što će se na zemlji tek dogoditi. Ako se takva poruka razložno saopšti, onda se dogodilo proročanstvo, vidovitost, predskazanje ili predviđanje.

Obaveštenje o događaju može da stigne do primaoca poruke i pre nego što se događaj ostvari u materijalnom svetu. To zovemo vidovitost. Vidovitost je sposobnost da se vidi prošlost i budućnost u vremenu, da se pomoću znakova, simbola naročito u snovima, koji se površnim gledanjem ne zapažaju, saznaju tajne prošlosti i budućnosti. Vidoviti ljudi naziru senku koja u vremenu prethodi nekom događaju.

Taj dar imaju osobe sa razvijenim duhovnim čulima. Tragovi vidovitosti se takođe javljaju u svakom čoveku kao predosećaj ili slutnja. I na kraju dolaze predviđanja koja se pretežno zasnivaju na uzročno-posledičnom sledu događaja.

Čulnim opažanjem ili merenjem aparatima, na osnovu činjenica, izvode se zaključci i predviđanja, procenjuje, pogađa, prognozira i predpostavlja šta se može očekivati u budućnosti.

Prekognicije, odnosno proročanstva predviđanja budućih događaja, nazivaju se takođe naučnim imenom ESP (Ekstra Senzori i Percepcije). Dele se na nekoliko polja od kojih su najvažnije: Vidovitost, Telepatija, Telemetrija i Snovi.

Razna gatanje, gledanje u šolju, pasulj, dlan, čitanje budućnosti iz karata, posebno modernim tarot kartama, astrolozi sa svojim komjuterima nemaju sa ovim naučno priznatim fenomenima niakve veze. Slavna Džejn Dikson, najpoznatija i dokazana vidovnjakinja iz Amerike, predvidela je dan, 23. novembar 1963. godine kada će biti ubijen Džon Kenedi.

To je rekla na ručku sa prijateljima u jednom restoranu u Bostonu istog dana kada je Kenedi malo kasnije ubijen.

Holandska policija se godinama koristila uslugama poznatog holandskog vidovnjaka Pitera Harkosa prilikom otkrivanja najtežih ubistava. Uvek je svojim uslugama pronalazio ubice.

Vidovitost putem telemetrije je urođena sposobnost da se dodirom izvesne stvari i okolnosti “vide” kako iz prošlosti te stvari, tako i budućnosti.

Iz svih ovih primera nameće se pitanje da li je moguće da smo vezani za “sudbine” koje ne možemo izbeći?

U tom svetlu, posebno obećavaju otkrića u oblasti odnosa između vremena i informacije, energije, moždanih talasa i misaonih slika. Pri tome se do predviđanja dolazi zahvaljujući sledećem saznanju.

Znaci, simboli i misaone slike predstavljaju poseban vid energije koja ima značenje. Ta energija uspostavlja vezu sa opštim vremenom kroz koju i u sadašnjost, struji senka onoga što će se tek desiti.

Međutim, jedno pitanje će verovatno mnogo zaokupljati pažnju istraživača u ovom veku; da li ta energija koja ima značenje, samo prenosi poruke ili i utiče na ishod budućih zbivanja.

Ako se to dokaže, znači da je to polje “razuma” značenje energije misaonih slika da pomaže u ostvarivanje namera i želja onoga ko takve poruke šalje.

Sav vidljivi svet je simbol nevidljive duhovne stvarnosti. A sve fizičke sile, toplota, elektricitet, radijacija, privlačenje, simboli su duhovnih sila u carstvu nebeskom. Simbol je nešto trajno, a signal (znak) ono prolazno, što dolazi od trajnog. Signali su sve promene, radnje, zbivanja i stanja u materijalnoj sferi.

Na primer, voda je simbol Božje blagodeti, a poplave i potopi su signali da nešto nije u redu i da duhovne snage na to reaguju.

Međutim, iza ograničenog polja čulne stvarnosti prostiru se beskrajna polja nadčulne stvarnosti. U njene skrivene odaje možda nauka neće nikada kročiti.

Jedna skrivena odaje je možda samo malo odškrinuta. Kada nešto zamislimo onda ta energija sa zračenjem, koju zrači mozak, odlazi u jedinstveno vibraciono polje.

Ono prepoznaje sadržaj naše želje i teži da je spovede u delo. Izgleda da priroda zaista pomaže da se ostvare naše namere.

Autor teksta Vitomir Vasić

Ukoliko želite da i VI pišete za sajt Svettajni.com, više informacija OVDE.

Pratite nas na Facebooku: Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na Tviteru: @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+ Svet tajni |
Pratite nas na YouTube: Svet tajni |

loading...

Related posts

Leave a Comment