Geoinženjering 

Indigo deca – Nova ljudska rasa

U svetu koji je izgubio dodir sa svojom dušom, Indigo dete je ovde kao nosilac svetlosti. Iako je koncept indigo dece nastao 1970-ih, postojale su grupe pojedinaca tokom svih uzrasta čija je misija i svrha bila da probude čovečanstvo.Takođe se naziva i kristalno ili dete zvezda, dete indigo je osoba koja je došla na ovaj svet predodređena da stvori promene i duhovno probudi čovečanstvo.

Indigo deca se smatraju osobe koje su u mogućnosti da dubokim uvidom u ljudsko stanje i sposobnošću jasno vide istinu.

Kao duhovno nadarene stare duše, indigo deca se teško uklapaju u redovno društvo i često postaju pogrešno shvaćene, odbačene ili pogrešno dijagnosticirane i medicirane.

Smatra se da indigo dete poseduje snažnu intuiciju i različite duhovne poklone, kao što je sposobnost komuniciranja sa duhovnim vodičima kao i prisutnost vizija.

Pogledajte video klip i saznajte sve o Indigo deci:

loading...
loading...

Related posts

Leave a Comment