Misterije svemira 

5 misterioznih čestica pored Božje

cestice-620x350-min

Otkriće Higsovog bozona u velikoj meri širi naše razumevanje fundamentalnih činilaca materije, ali i dalje postoje delovi subatomske slagalice koje tek treba otkriti.

Pogledajte pet bizarnih čestica koje bi mogle da se pojave u narednim eksperimentima.

Nedavno otkriće Higsovog bozona razočaralo je fizičare zbog činjenice da sve upućuje ka Standardnom modelu – skoro 100 godina staroj teoriji koja objašnjava malene delove iz kojih je sačinjen univerzum.

Međutim, pojedini fizičari i dalje se nadaju rezultatima koji bi mogli da razmrdaju ovu teoriju i možda otkriju i druge skrivene čestice univerzuma.

Od gravitona do vinosa, pogledajte pet bizarnih stvari koje možda postoje iza Higsovog bozona.

Gluini, vinosi i fotinosi

Ukoliko je teorija nazvana supersimetrija tačna, moguće je postojanje barem desetak čestica koje tek čekaju da budu otkrivene. Ova teorija smatra da svaka čestica koja je do sada otkrivena ima svog skrivenog parnjaka.

U Standardnoom modelu postoje dva tipa čestica: bozoni, koji nose silu i uključuju gluone i gravitone, i fermioni, koji čine materiju i uključuju kvarkove, elektrone i neutrine, sudeći po fizičaru Paulini Gagnon sa Univerziteta Indijana.

Nažalost, do sada nisu pronađeni tragovi ovih neuhvatljivih čestica koji bi mogli da potvrde teoriju supersimetrije.

Fizičari su 2012. godine otkrili izuzetno retke čestice nazvane B_s mezoni koje obično nisu prisutne na Zemlji, ali koje se na trenutak mogu stvoriti prilikom sudara dve protona pri brzini svetlosti.

loading...

Brzina pri kojoj su posmatrani odgovara Standardnom modelu, što znači da bi supersimetrične čestice, ukoliko one postoje, morale da budu znatno teže nego što se do sada pretpostavljalo.

Još jedna slabost ove teorije leži u činjenici da fizičari ne znaju unutar kojih energetskih granica treba da traže ove čestice.

Neutralini

Supersimetrija takođe predviđa da bi čestice nazvane nautralini, koje nemaju nikakav naboj, mogle da objasne postojanje tamne materije, misteriozne supstance koja sačinjava većinu gustine materije univerzuma.

Ove čestice formirane su tokom ranog univerzuma i ostavile su dovoljno tragova da bi smo mogli da objasnimo postojanje tamne materije čiju gravitacionu silu osećamo i danas.

Postojeći neutrino teleskopi bili bi u stanju da love ove čestice u delovima univerzuma koji su puni tamne materije.

Zapravo, fizičari su nedavno objavili veliku vest – sakupljač čestica na Međunarodnoj svemirskoj stanici možda je uspeo da otkrije dokaze o postojanju tamne materije, iako se i dalje čekaju detaljniji rezultati.

Gravitoni

Fizičari su se oduvek pitali da li je moguće stvoriti jedinstvenu teoriju koja bi povezala sve fundamentalne sile, kao što je gravitacija, sa ponašanjem kvantnih čestica, pošto recimo, trenutna teorija fizike čestica ne podrazumeva gravitaciju.

Ovo pitanje navelo je fizičare da predlože čestice poput gravitona, koje su male, bez mase i emituju gravitacione talase. U teoriji, svaki graviton bi ispoljavao određenu silu na materiju u univerzumu, ali bi ove čestice bilo teško detektovati zbog njihove slabe interakcije sa materijom.

Antičestica

Naučnici su nedavno otkrili tragove još jedne bizarne čestice nazvane antičestica. Ona bi mogla da nosi petu silu prirode. Ta sila bi poravnavala smer okretanja elektrona u magnetima i metalima.

Međutim, ukoliko ova čestica zaista postoji, sila koju ona emituje morala bi da bude milion puta manja od one između elektrona i neutrona.

Kameleon čestica

Fizičari su predložili postojanje još jedne neuhvatljive čestice, kameleon čestice, koja bi posedovala promenjivu masu. Ukoliko ona postoji, mogla bi da objasni i tamnu materiju i tamnu energiju.

2004. godine fizičari su opisali hipotetičku sila koja bi mogla da se menja u zavisnosti od okruženja. Na mestima sa gusto zbijenim česticama, poput Zemlje, kameleon čestica bi ispoljavala slabu silu, dok bi na mestima sa manje zbijenim česticama njena sila bila znatno jača.

Kako bi pronašli ovu česticu, fizičari moraju da otkriju dokaze za njeno postojanje u trenutku kada foton nestaje u prisustvu jakog magnetnog polja. Do sada rezultati nisu pokazali ništa, ali brojni eksperimenti su i dalje u toku.

Pratite nas na Facebooku:  Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na YouTube:  Svet tajni |
Pratite me na Instagramu: @mrdule |
Pratite nas na Tviteru:  @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+  Svet tajni |

loading...

Related posts

Leave a Comment