Misterije svemira 

Da li planete u svemiru uslovljavaju život na Zemlji?

Sav život na ovoj planeti u potupunosti je uslovljen spoljašnjim planetarnim činiocima, drugih planeta. Kosmos je zapravo energetska pojava, ona se u fizičkoj dimenziji, na materijalnom planu ispoljava kao električna energija.

Ceo kosmos je električna plazma, to su sve zvezde, a gravitacija nije ništa drugo do elktrostatički fenomen, ali na različitim razmerama. Na razmeri atoma on je atomska energija, na razmeri molekula i ćelija to je životna energija, na razmeri planeta to je gravitacija.

Sav vidljivi materijalni svet nastaje iz nevidljivih viših dimenzija, a najviša je eter ili hologram. Ona se iz Božanskog ispoljava kao čist prostor koji sadrži i omogućava sve što uopšte može da postoji. U ispoljenom univerzumu čist prostor postoji kao „Crne rupe“, one omogućavaju pojavu svih materijalnih elemenata.

Zato imaju najaču gravitaciju, iz njih sve izvire i sve uvire: istovremeno jer tu nema lineralnog vremena.

Ove planete su elektromagnetne celine, one su pokretane magnetnom indukcijom spoljašnjih uticaja, drugih planeta i zvezda, i same deluju svojom magnetnom indukcijom na manje celine i druge planete.

Magnetna indukcija na povoljnim mestima pokreće složenost višeg reda od prostog kretanja planeta, pokreće organski život. To je život na Zemlji u kakvom mi živimo. On je potpuno uslovljen magnetnom indukcijom kretanja okolnih planeta, kao i kretanje same Zemlje oko sunca i drugih planeta.

Magnetni induktor koji je najbliži Zemlji je Mesec. On najsnažnije utiče na organski život. Dok Zemlja kruži oko sunca, ona dobija život od sunca, ali zato što Mesec kruži oko Zemlje, on privlači svu životnu energiju sa Zemlje ka sebi.

To vidimo u biološkim ciklusima svih živih bića, ne samo po plimi i oseci mora, već sve živo raste sa rastom mesečeve mene, i onda opada sa opadanjem mesečeve svetlosti.

Kosa i nokti nam brže rastu sa rastom meseca, a sporije sa njegovim opadanjem. Mesec ne utiče samo na fizičko telo nego i na energetsko telo. On utiče na promene raspoloženja i na um (otuda pojam lunatic.)

Druge planete takođe utiču na sav život, svaka na svoj način. Ali priča ovde tek počinje: nisu to samo uticaji na fizičke i biološke procese, već i na događaje.

loading...

Naime ko nas je to dezinformisao da postavimo granicu, između svoga tela, njegovih unutrašnjih spontanih bioloških procesa, i da u njima jasno vidimo uslovljenost i da nam je ona prirodna, da ono što naše telo čini spolja smatramo „svojom slobodnom voljom“?

Takve granice u kosmosu ne postoje. Ne postoji ništa što je samo spolja, niti išta što je samo unutra, sve što je spolja to je i iznutra.

Naš um uslovljen Mesecom ko nas ubeđuje da postoje granice, da je koža našeg tela granica koja deli prirodnu nužnost od „naše slobodne volje“, da ono što se zbiva u telu, svi metabolički procesi, su „prirodni“ i kao takvi spontani a da ono što radimo sa tim istim telom spolja je „naša slobodna volja“ i „namera“.

Izvan te iluzije uma, stvarnost je da koliko ne možemo i na svoje postupke u spoljnom svetu da utičemo. To je jednako uslovljeno, ali to nama izgleda različito.

Um ovako može da stvara privid da on o nečemu odlučuje i na osnovu toga da postoji. A to je zbog prirode percepcije, čula su nam okrenuta spolja i zato delimo ono što je u telu sa onim šta je napolje. Obična optička iluzija ali sa dalekosežnim posledicama.

Toj iluziji doprinosi i to što su uslovljenost bioloških procesa u telu i uslovljenost spoljnih događaja odvija na različitim razmerama. U telu deluju poznati biohemiski procesi  a van tela, na događaje sudbine, uzročnost deluje na višim razmerama. Njih detaljno pokazuje nauka astrologije.

Naprimer kako to otprilike funkcioniše bez ulaženja u horoskope. Ako je neko rođen u podne, Sunce će mu biti u devetoj ili desetoj kući. Takva osoba će imati jaku težnju i sudbinu da se bavi svojom karjerom, putovanjima, politikom i pitanjima društva, javnim životom.

Detalji kako će to da ostvari, ili ne ostvari prepušteni su na volju osobi, ali sudbina životnog usmerenja je određena. Ako je neko rođen oko ponoći, Sunce će mu biti u četvrtoj kući i biće, nasuprot tome, vezan za dom i porodicu, tradiciju, sklon intimnom životu daleko od javnosti.

Detalji kako će se time baviti ostavljeni su njegovoj karjeri i temperamentu, koje takođe pokazuju drugi činioci horoskopa, ali glavna težnja biće vezana za dom. Ko je rođen pri zalasku Sunca imaće naglašenu sedmu kuću i za njega će od najveće važnosti biti brak i pitanje javnosti, uticaji drugih i veze sa drugima.

Opet detalji nisu bitni, kako će to da ostvari i sprovodi, ali sudbina generalno će mu biti generalno takva. Da ne nabrajamo dalje, to se odnosi samo na dan kada je neko rođen. Također i godišnje doba određuje temperament i karakter svake osobe. Svako može da primeti razliku u osobama rođenim u leto ili zimu, proleće ili jesen.

Jesenji i zimski znaci daju osobe koje su dublje i stabilnije, ozbiljnije od prolećnih i letnjih znakova, koje daju osobe koje mnogo više ispoljavaju radost života i bavljenjem spoljnih poslova. Priroda se tada ispoljava i sve buja, dok se u jesen o zimu priroda povlači u sebe i spolja je hladna.

Takvi su i ljudi koji su rođeni u to vreme. Uvek promenljivi i jedinstveni položaj svih planeta daju jedinstvenu složenost svakom čoveku, tako da pored planetarne uslovljenopsti, doba dana i godišnje doba, svako može da se razvija na jedinstven način ali zbog te složenosti ne treba da predvidimo uslovljenost svega toga.

Svaki pokret koji smo napravili svojim telom ikada u životu napravili smo spoljašnjim uticajima Meseca, sunca i ostalih planeta. Pre svega Meseca. Ostale planete utiču na ostale aspekte događanja, na karakter i temperament. Mi smo deo te mašine.


Pogledajte NOVI video klip na temu: Kamen Inga star 6000 godina otkriva zvezdanu mapu

V I D E O


I to je prirodno tako.

Kao što su i ćelije u našem telu povezane u jednu celinu i ne deluju same za sebe, već za celinu, tako je i naše telo deo celine kosmosa kome pripada. Kada bi kretanje svih planeta i same Zemlje stalo, prestala bi indukcija životne energije i naše telo bi stalo, srce bi nam stalo, pali bismo i raspali se u prah.

U svakom slučaju ne bismo mogli da živimo kao do sada, bez veštačke pomoći kao u kosmičkim letovima, gde i dalje može da se živi, jer ceo kosmos je ispunjen magnetnom indukcijom nebeskih tela, ali ne kao na Zemlji.

Auutor teksta Vitomir Vasić

Ukoliko želite da i VI pišete za sajt Svettajni.com, više indormacija OVDE.

Pratite nas na Facebooku:  Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na YouTube:  Svet tajni |
Pratite nas na Tviteru:  @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+  Svet tajni |

loading...

Related posts

Leave a Comment