Misterije svemira 

„Najneshvatljivija stvar o svemiru je da je on shvatljiv“

Mi smo utkani u nešto što se naziva kosmička šema i mi smo deo te šeme, te stvarnosti. savremena astrologija i fizika su proizvod Univerzuma koji je dostupan ljudskom oku i uhu. To je Univerzum kojim upravljaju zakoni i sile koje povezuju našu planetu Zemlju i ceo Kosmos u jednu celinu, a ti zakoni su tako fino podešeni da omogućavaju život i naučno otkrivanje.

Kad ne bi postojalo nešto poput gravitacije da materiju drži na okupu, ne bi postojale zvezde, planete, a ni organizmi.

Kad ne bi postojala nuklearna sila ne bi postojalo ništa što bi protone i atome držalo zajedno u okviru jezgra, tako da ne bi bilo ni hemijskih eleme- nata a time ni hemije, pa ni života na Zemlji. Kad ne bi postojala elektromagnetna sila, ne bi bilo svetla i ne bi bilo života na Zemlji……

Izbrišite jedan od tih zakona i nema života na Zemlji. Kad bi ste njihove vrednosti vrlo malo izmeni- li nikada ne bi postojao Univerzum, jer je sve to fino izbalansirano da bi omogućilo život. ako bi bilo koje fundamentalne konstante izmenili, pa bi bile malo jače ili slabije, ne bi bilo života.

Na tome počiva ideja o finoj podešenosti svemira. ako bi ste gravitaciju samo malo povećali, na Zemlji bi mogao da opstane samo život manji od zrna graška. Gravitacija je samo jedan od pre- duslova sa dugačkog spiska za život. Zapanjujuće je kako zakoni funkcionišu.

Zato mislim kad osnovni principi Univerzuma budu otkriveni da će biti lepi i vrlo jednostavni. ali, trebaće dosta vremena za to i ne zaboravimo da su matematičari 400 godina proučavali matematiku jednostavnih jednačina, a svemir se može otkrivati samo uz pomoć matematike.

Kosmos ima elegantnu matematičku strukturu koju možemo da otkrijemo, jer nam je dato da je otkrijemo. Uz pomoć matematike videćemo kako je lepo podešen za održavanje života.

Tvorac je želeo svesne posmatrače sa mogućnošću ot- krivanja i nalazimo se na mestu gde je to najbolje za nas, gde je najbolja lokacija u svemiru a to je planeta Zemlja. Ona ima najbolju lokaciju u sunčevom sistemu, u Galaksiji gde su najbolji uslovi za otkrivanje Kosmosa.

To je taj mehanizam Univerzuma, sistem koji je za nas postavio izuzetno dobar stvoritelj. to se ne može objasniti bez- ličnim silama prirode i haotičnim sudarima atoma.

U potrazi za objašnjenjima moramo da posegnemo za nečim što je izvan Univerzuma, a to je u osnovi same nauke da shvati tvorca kao umetnika koji je znao za red i simetriju stvaranja gde ništa nije stvoreno slučajno i gde sve ima neku svoju svrhu i cilj. Ako mi to ne vidimo i ne shvatamo, to ne znači da ne postoji svrha postojanja bilo čega.

loading...

Mi kao stanovnici Zemlje nikada nećemo prestati da istražujemo, a kraj svih naših istraživanja biće da stignemo odakle smo i pošli i da po prvi put upoznamo to mesto.

Da bi postojao život na Zemlji, planeta Zemlja mora da bude udaljena od sunca tačno onoliko koliko je i udaljena. Da je malo dalja ili bliža bio bi nemoguć život.

Mislim da više nema dilema da li je ceo Univerzum samo sklop slučajnosti ili nekog bezličnog procesa ili je rezultat svrsishodnosti nekog dizajnera, tvorca. to je sistem koji je za naše dobro uspostavio naš stvoritelj koji je znao za red.

Svemir je proizvod razuma i on je razumljiv jer je sam Univerzum proizvod inteligencije i samim tim je to ot- krivanje Božje tvorevine u funkcionisanju sveta i tako ćemo jedino moći da bacimo pogled u Božji Um i da shvatimo mehanizme kako je Bog stvorio svet, skriveni proces u prirodi koji se može eksponirati kroz proces koji nazivamo naukom.

Sad nam naturalistička teorija izgleda mnogo naivna kad govori da živimo u svemiru koji nije stvoren za bića poput nas, jer je život nastao slučajno na ovoj našoj planeti u ogromnom Univerzumu koji nema nikakvu svrhu i cilj.

Sve ovo što smo do sad dokazivali ukazuje na jedan sasvim drugačiji koncept, a to je da Univerzum ima svrhu i cilj, a to je da bića poput nas koja postoje u okviru zemlje možemo i da izađemo iz ovog našeg sveta da pogledamo i otkrijemo Univerzum kao celinu.

Na kraju da izvedemo zaključak da takav Univerzum ukazuje da neko stoji iza njega i dok budemo zaranjali sve dublje u svemir vraćamo se na praiskonska pitanja.


Pogledajte NOVI video klip na temu: Robot Sofija: „Uništiću čovečanstvo!“

V I D E O


Autor teksta Vitomir Vasić

Pratite nas na Facebooku:  Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na YouTube:  Svet tajni |
Pratite nas na Tviteru:  @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+  Svet tajni |

loading...

Related posts

Leave a Comment