Paranormalne 

Da li postoji duša?

Kada čovek umre šta se dešava sa njim? Šta kaže Stari Zavet?

„I vrati se prah u zemlju,

Kako je bio, a duh se vrati

k Bogu, koji ga je dao“.

Kada čovek umre duh se vrati Tvorcu a prah zemlji. Sada se svakako pitate a gde je duša? Duša onako kako je zamišljate ne postoji! Mi bismo to objasnili sasvim drugojačije da ne bude igra reči ili pogrešna terminologija.

Pod duhom se podrazumeva naša svest  koja se vrati Tvorcu. Tvorac je Univerzalna Svest. Znači mi smo deo te Univerzalne Svesti i posle smrti naša svet vraća se Univerzalnoj Svesti od koje je i postala. Gde se tačno vraća? Vraća se u paralerni Univerzum koji se sastoji iz čiste energije svesti.

Znači živa duša (čovek) nastaje spojem mrtve materije i duha žuvotnog (svesti). Kada se duh (svest) vrati Tvorcu (Univerzalnoj Svesti) ostaje samo materija, telo pokojnika koje će se ubrzo dezintegrisati, raspasti i od njega će postati zemlja, prah zemljani.

Zaključak: Živo biće, čovek je ustavri duša. Spajanjem praha i duha dobija se duša. Čovek kad umre, to je kraj i nikakva duša više ne postoji, kao kad spojite sijalicu i struju i dobijete svetlost. Kad nestane struje nestaje i svetlosti. Ostaje samo materija koja će se vremenom dezintegrisati, jer naše telo ima isti sastav kao i zemlja.

Sve je živo. Ništa ne umire, sve se preobraća u drugu novu formu. Ništa nije izgubljeno, ništa nije stvoreno. Sve što je stvoreno to je stvorio Tvorac. Kako može da nestane da se izgubi nešto što je stvorio Tvorac?

Sve je transformisano, ništa nije plen smrti. Sve je plen života. Sve je onako kako je Tvorac stvorio. Protiti kao jedinice života žive i hrane se i nakon smrti organizma jer život je neuništiv. Tako mikrobi u organizmu nastaju upravo zato što su u funkciji organizma. Sve je uprirodi u stalnom nastajanju i stvaranje materije odnosno u njenom povezivanju i razgradnji.

loading...

Ljudski organizam koji medicina prepoznaje kao mrtav, nastavlja i dalje da živi tako što se materija razgrađuje i ono što više ne može da funkcioniše kao do tada i sve se vraća u formu protita, obrnutim redom. Tako svaki leš ima svoj život. Ovu razgradnju vrše protiti (čestice života) koji se formiraju u bakterije i crviće.

Čim postoji nešto što jede to znači da postoji forma života. I kada više nema hrane, materije možemo slobodno da kažemo da je čovek živ i posle smrti i da je pojeo samoga sebe. Ako pogledamo leš u staklenom sanduku videćemo da nema više tkiva samo je ostala garderoba, neorganska materija i kosti.

Kosti se po istom principu razlažu samo je potrebno na hiljade godina. Pitamo se gde je tkivo, gde su crvići, gde su bakterije, u suštini svodi na jedno pitanje gde je materija.

Ako znamo da je materija energija zaustavljena do tačke  vidljivosti, to znači da je materija prešla u energiju koju mi našim čulima ne možemo da prepoznamo. Kvantna energija tog bivšeg tela izlazi iz tog staklenog sanduka izlazi iz zemlje i utapa se u okean kvantne energije u nevidljivu mrežu energije koja povezuje sve.

Možemo joj dati ime Božji Matrix-Kvantni Hologram ili samo „Polje“. Znamo da je kvantna energija neuništiva samim tim i materija je neuništiva. Materija samo menja oblike, transformiše se iz jednog oblika u drugi (voda, vodena para, oblak, kiša, sneg, led, voda).

Crkva priča o Vaskrsenju umrlog čoveka. Ne priča o metodologiji tog vaskrsenja. Metodologija je vrlo jednostavna i izvodljiva. Ako uzmete gomilu ekserčića i rasturite na sto. Stolu približite magnet i stavite praznu kesu ispod magneta. Svi razbacani ekserčići skupiće se na gomilu i ući u kesu.

Isto tako kada Tvorac jednog dana iz njemu samo poznatih razloga upotrebi elektromagnetno polje zemlje i sakupi rasutu materiju iz kvantno holgrama, odnosno Polja, formiraće se čovek.

Nije tačno da će imati 33 godina koliko je imao Isus Hrist kada je umro. Imaće tačno onoliko godina koliko je imao i izgledaće onako kako je izgledao kada je bio zdrav.

Tada će kao i prilikom rođenja Tvorac (Univerzalna Svest) poslati deo sebe, životnu energiju (Svest) u to materijalno telo i ono će oživeti. Nastaviće da živi kao da se ništa nije desilo. Shvatiće to kao da je spavao i da se razbudio.

Da bi smo to lakše shvatili da objasnimo kako ustvari nastaje čovek. Prema jajnoj ćeliji juri nekoliko milijardi spermatozoida. Kada dođu do opne svi su stali. Ne ulazi po teoriji Darvina, najbrži, najači spermatozoid da oplodi jajnu ćeliju. Da je tako svi se rađali apsolutno zdravi i ineteligentni.

Ali nije tako, to jedan osmišljen kompjuterski program gde se tačno zna koji spermatozid ulazi da oplodi jajnu ćeliju zavisno od prethodnog života. Kada spermatozid oplodi jajnu ćeliju nastaje čovek kao fizička, materijalna podloga, nastaje kao mrtva materija.

Tek kada Tvorac (Univerzalna Svest) ubaci životnu kvantnu energiju i deo sebe (Svest) u tu mrtvu materiju tada je mrtva materija oživela i postala čovek. Posle te sekunde je zločin svaki abortus jer to je ubistvo još nerođenog ali stvorenog ljudskog bića.

To je moguće zato što je ljudsko telo mali mikrokosmos zbog hografske prirode kosmosa, po kojoj svaki delić sadrži  i održava celinu.

Znači čoveka stvara Tvorac a ne njegovi roditelji, oni su samo sredstvo preko kojih ih Tvorac stvara.

Kada čovek umre, onda se Svest vraća svom Tvorcu (Univerzalnoj Svesti), materija se dezintegriše i vraća se u kvantnu energiju.

Prilikom samog čina smrti mi smo dokazali da samrtnik uvek pravi tri uzdaha u razmaku od 20 sekundi. Prvo telo napušta Svest, zatim Podsvest i na kraju kvantna (životna ) Energija. Svest i podsvet zajedno sada čine čistu energiju svesti koja prolazi kroz tunel koji spaja ovaj materijalni svet sa paralernim Univerzumom koji se sastoji iz čiste energije svesti.

Mnogi povratnici iz kliničke smrti pričaju istu priču. Mračan tunel, nesnosna buka, zvonjava i na kraju tunela blještavo svetlo gde su trebali da se utope ali nisu već su se vratili iz nepoznatih razloga.

Sada kada smo objasnili šta biva sa materijom i svešću čoveka da vidimo šta se dešava sa kvantnom energijom koju smo dobili od Tvorca. Ta energija se vraća u Polje, Kvantni Hologram ili Božanski Matrex. Ili možda najtačnije vraća se u Božji Um. Ali nažalost ne vraća se sva kvantna energija. Zašto?

Zato što postoje pored organskih entiteta i neorganski entiteti. Ti neorganski entiteti su prirodni elementi, demoni. Oni su u Univerzumu nastali spontano zajedno sa nesvesnim umnožavanjem neorganskog sveta u svim dimenzijama.

Njihova osnovna odlika je borba za goli opstanak. Oni nemaju funkcije ličnosti radi prisustva duše u smislu spoznaje smisla postojanja. To ima samo čovek u organskom svetu. Neorgansko područje ne stvara svoju energiju. Energiju stvaraju i akumuliraju samo organska bića u trodimenzi- onalnom fizičkom svetu.

Akumulacija i očuvanje su, jedna od odlika fizičkog sveta. Zato neorganska bića svoju energiju moraju da uzimaju od organskih kao paraziti.

Budući da žive na višim dimenzijama od fizičke, oni lako manipulišu bićima u fizičkom svetu, koja su ograničena svojim fizičkim čulima i ne mogu jasno da raspoznaju uticaje viših planova, opsedaju ih i navode da deluju tako da im stvaraju hranu.

Opet, budući da su prirodni stanovnici viših planova, naročito astrala, njihova hrana nije fizička hrana, već energetska, sačinjena od posebnih frekfencija koje stvaraju emocije kojima bića zrače, emocije posebno niske frekfencije, a to su negativne emocije, mržnja, strah i patnja.

Neorganska bića navode sva organska bića na ponašanje koje stvara emocije mržnje, straha i patnje, a posebno prisiljavaju čoveka na takvo ponašanje.

Autor teksta Vitomir Vasić

Ukoliko želite da i VI pišete za sajt Svettajni.com, više indormacija OVDE.

Pratite nas na Facebooku:  Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na YouTube:  Svet tajni |
Pratite nas na Tviteru:  @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+  Svet tajni |

loading...

Related posts

Leave a Comment