Paranormalne 

Fenomen medijuma – razgovor sa bićima sa druge strane

 

U domenu parapsiholoških istraživanja nalazi se i jedna od najmisterioznijih kategorija, fenomeni nadživljavanja smrti. Obeležavaju se grčkim slovom »tau« (tj. prvo slovo reči tananos – smrt).

Na osnovu prihvaćene hipoteze, ovi fenomeni se manifestuju pojavljivanjem neinkarniranih duša. Bez obzira na svu opširnost literature iz ove oblasti koji nude obilje ‘dokaza’ o komunikaciji sa duhovima posredstvom medijuma, još uvek je nemoguće naučno dokazati njihovo pravo poreklo.

Medijumstvo je sposobnost medijuma da stupi u kontakt sa osobama sa »druge strane«, živim ili neinkarniranim, posredstvom različitih pojava (mehaničko pisanje, sjedinjenje i sl.).

Zajednička karakteristika za sve je padanje u duboki trans, tj. u stanje autohipnoze, u kome su svesne misli blokirane.

Prirodno, kao kod svih fenomena spiritizma nema načina da se garantuje autentičnost poruke, ne toliko zbog mogućih prevara koliko zbog mogućnosti da te »poruke« takodje mogu predstavljati nesvesnu telepatsku vezu.

Spiritizam je jedna od paranormalnih pojava, a manifestuje se tako što vidovnjak (medijum) koji je prisutan na seansi, »vidi« biće koje predaje »uhvaćenu poruku«.

Put dolaska tog bića je nepoznat, a oprema koja bi dala kontrolisane rezultate kao dokaz, još uvek ne postoji. Iz  naučne perspektive, ove moći imaju obeležja sposobnosti ESP (ekstrasenzorne persepcije) medijuma u transu.

Za kontakt sa duhovima i tumačenje njihovog postojanja potrebno je verovati, stoga crkva zabranjuje seanse, tretirajući spiritizam kao jedan od oblika nove religije.

Medijumski fenomen je obično povezan sa stanjem transa, tokom koga medijum »pozajmljuje« svoj glas (koji se često sasvim izmeni, npr. muški glas može postati ženski i obrnuto) biću koje se javlja.

Drugi način komunikacije sa duhovima je tipologija, kada se koristi što za seansu i tumače se njegovi udarci, svaki od tih udaraca odgovara odredjenom slovu azbuke, npr. 1 – A, 2 – B, 3 – V, itd.

loading...

U stanju transa, mesečarenja i hipnoze moguće je pisanje poruka. Potoje razliciti tipovi medijumskog pisanja. Najuobičajenije je ono koje se iskazuje preko klasičnog pisanja olovkom po hartiji.

Medijum zapadne u duboki trans i tada bez ograničenja prima poruke koje dolaze, ili se medijum nalazi u budnom stanju – transu, kada čuje glas koji mu govori šta da piše.

Tada ova pojava ili hipnoza na površinu izvlače skrivenu ličost, koja kroz poruku iskazuje skriveno znanje.

U drugom načinu beleženja koristi se čašica ili tanjirić na tabli, sa navedenim slovima azbuke i sa recima: »da«, »ne« i »ponovi pitanje«.

Zatim počinje traženje po tabli, svaki od učesnika stavlja kažiprst na čašicu izvrnutu naopako. Osoba koja vodi seansu počinje da postavlja pitanja, a čašica se pomera po tabli »dajući odgovore«.

Izuzetan fenomen predstavlja direktno pisanje, koje se odvija tako što olovka sama piše poruke bez pomoći ljudi, kreće se sama od sebe.

Postoji čak i pisanje bez pomoći olovke. Ovaj fenomen se manifestuje tako što se »reči beleže direktno«, glas odgovara na pitanja bez ucešća medijuma.

Da li Vi verujete u mogućnost komuniciranja sa bićima sa druge strane?

Pratite nas na Facebooku: Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na Tviteru: @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+ Svet tajni |
Pratite nas na YouTube: Svet tajni |

loading...

Related posts

Leave a Comment