Geoinženjering 

Četiri scenarija: Kakav će biti život 2100?

Kako objašnjavaju stručnjaci za klimatske promene nevladine organizacije Giec, za koliko stepeni će se temperatura na Zemlji povećati do kraja stoleća zavisiće od toga koji će se energetski izvori koristiti, od broja svetske populacije, od tipa stambenog prostora u kojem će se živeti i od vrsta automobila koji će se voziti.

Read More
Da li ste znali? 

Kako će izgledati budućnost – 500 godina kasnije

Čovek je odavno zamišljao robote. Još u filmu ‘Metropolis’ iz prošlog veka, prikazan nam je jedan svet u kojem je robotika uveliko napredovala. Pisci kao što su Isak Asimov, Brajan Oldis i Hari Harison opisali su robote i androide u mnogim vidovima, a filmska industrija upoznala na s je sa robotima svih vrsta, veličina i raspoloženja.

Read More
Političke misterije 

Evo šta se sprema: Projekat predviđen da do 2030. promeni svet koštaće 5.000 milijardi dolara godišnje

U sеdištu Uјеdinjеnih Nаciја оdržаn је 3.sеptеmbrа 2015. gоdinе sаmit čiјi је cilј ispunjеn – usvојili su dоkumеntа „Тrаnsfоrmisаti svеt: Аgеndа 2030 оdrživоg rаzvоја“. Pаpа Frаnciskо, kојi је оdržао gоvоr nа gеnеrаlnој skupštini UN, јеdаn је оd glаvnih prоmоtеrа „trаnsfоrmаciје“ svеtа.

Read More