Drevne civilizacije 

Misterije izgubljenih civilizacija

Posao istoričara i antropologa je da razumeju prošlost. Gledajući u prošlost vidimo da su se civilizacije uzdizale i padale, dok je čovečanstvo tražilo svoj put kroz stvaralaštva i destrukciju.

Read More