Drevni umovi 

Misterija: Svici sa Mrtvog mora

  „Svici sa Mrtvog mora“ ili „Kumranski spisi“ sastoje se od oko 900 dokumenata, uključujući i tekstova iz Hebrejske Biblije, koji su otkriveni između 1947. i 1956. u 11 pećina u okolini Kumrana u blizini drevnog naselja Khirbet Kumran, na severozapadnoj obali Mrtvog mora.

Read More
Drevni umovi 

9 stvari koje niste znali o Albertu Ajnštajnu

Neobičan čovek neobično briljantnog uma imao je i veoma neobičan život. Ajnštajnove revolucionarne naučne ideje učinile su da njegovo ime postane sinonim za genija, ali je ovaj veliki čovek bio poznat i po svojim pacifističkim stavovima i podrškom koju je pružao brojnim raznimh pokretima za građanska prava. Ipak, to je samo delić priče o briljantnom umu Alberta Ajnštajna.

Read More