Arheološka otkrića 

Homo naledi: Pronađeni fosili ljudskih predaka u pećini u Južnoj Africi

Nakon što su pre nekoliko godina Homo naledi dodali stablu ljudske vrste, naučnici su nedavno došli do važnih otkrića i zaključaka u pećini u Južnoj Africi.

Read More