Da li ste znali? 

Da li Zemlja gubi kiseonik?

Kiseonik bez kojeg nam nema života polagano isparava iz Zemljinog vazdušnog omotača preko magnetskih kapa na polovima! Uznemirijuća pojava je ranije uočena, a tek sada je naučno rastumačena.

Read More