Tajne drevne istorije – tajanstveni crni prah

Na severu okruga Kler, duž obale Irske, otkriveno je naselje za koje se pretpostavlja da je staro više od 6.000 godina. Misterioznost ove arheološke lokacije je otkriće da je čitavo naselje, pa i šire, prekriveno neobičnim crnim slojem organske materije.

Read More