Geoinženjering 

Da li su ljudski klonovi među nama?

Tokom dve decenije od kloniranja ovce Doli pokazalo se da je biotehnologija kloniranja i dalje veoma rizična i da se klonovi češće razboljevaju i rano umiru.

Read More