Misterija potonulog kontinenta Mu

U muzeju u Lejdenu, čuva se jedna pločica od žada u stručnoj literaturi nazvana  Lejdenskom pločicom. Ona spada u najstarije nalaze iz Tikala (Meksiko). U njoj je urezano 15 glifa-znakova koje su upotrebljavale Maje.

Read More