Geoinženjering 

Naučna fantastika postaje naučna realnost?

Zahvaljujući globalizaciji i tehnološkom napretku, svet i način života se menjaju velikom brzinom, pa se čini da će u budućnosti ljudi morati da se prilagodite tehnologiji, za razliku od dosadašnjih vremena kada su tehnologiju prilagođavali svojim potrebama.

Read More