NLO 

NLO: Skrivena nebeska bića

Teoriju da nismo sami u svemiru, podstaklo je bezbrojno viđenje neidentifikovanih letećih objekata na nebu i to već decenijama. Uzbuđenje da postoje čudna bića koja nama nisu slična ili jesu, više manje, i koja žive negde u beskraju svemira ljudska je mašta oblikovala i smestila među jedne od najvećih tajna naših vremena.

Read More
NLO 

NLO tehnologija: Doleću nam kroz svemirske kapije?

  Da bi se prevalile velike nebeske daljine potrebna je i odgovarajuća brzina, a to je najčešće pominjana – brzina svetlosti. Albert Ajnštajn je tvrdio da bi masa objekta koji leti brzinom svetlosti bila ništavna. Mnogi stručnjaci na osnovu teorije relativiteta smatraju da, samim tim, let brzinom svetlosti i li većom od nje nije moguć.

Read More