Drevni umovi 

Drevni Hipokratov rukopis: Tekst oca medicine pronađen u udaljenom egipatskom manastiru?

U toku restauracije manastira Svete Katarine monasi su pronašli rukopis za koji veruju da je pripadao drevnog grčkom lekaru.

Read More