Šta bi se dogodilo kada bi Zemlja prestala da se okreće?

Naučne projekcije otkrivaju na koje bi sve načine prestanak Zemljine rotacije bio poguban.

Read More