Arheološka otkrića 

DOUOSVAVVM – Nedešifrovan kod čuva tajnu o lokaciji Svetog Grala

Neobjašnjive i nerešene misterije širom sveta uvek u ljudima bude dozu radoznalosti i navode ih da pokušavaju da ih shvate.

Read More
Arheološka otkrića 

U Americi otkriven arheološki ‘Sveti gral’

Jedina do sada poznata naseobina Vikinga u Severnoj Americi nalazi se na dalekom severu u Kanadi, ali najnoviji satelitski podaci “svemirskih arheologa” govore u prilog tome da se otkrivanje i naseljavanje Novog sveta desilo mnogo ranije nego što se sada misli.  Istoričar Den Snou tvrdi da dobro poznata činjenica da su Vikinzi došli do severnoameričkog tla pre više od hiljadu godina, ali nikad nije izvršeno detaljno istraživanje o tome i zbog toga predstavljaju veliku misteriju. Ako se utvrdi da su Vikinzi zaista pokorili i Severnu Ameriku, to će biti jedno…

Read More