Da li ste znali? 

PIRAMIDE: Šematski plan Bogova, šta nam to nije rečeno?

  Iako smo upoznati sa piramidama u Egiptu i Meksiku, istina je da ove strukture nisu ograničene samo na ove dve zemlje. Postoji više od 1.000 piramida samo u centralnoj Americi. U Kini ima 300 piramida, a preko 200 u Sudanu. Egipat ima oko 120 piramida.

Read More