Proročki snovi – Ko nam to šalje poruke sa druge strane?

Oslanjajući se na naša nesavršena čula, putem kojih upoznajemo svet bića i pojava u našoj sredini, naša svest o realnosti samo je delimična slika o objektivnom svetu.

Read More