Uncategorized 

Misterija vere – Da li ima uticaja na promenu?

Pitanje glasi, koliko moći zaista imamo, da promenimo naš svet, da promenimo naše živote, da promenimo naša tela. Koliko moći? Verujete da zaista imamo, pitanje koje postavljamo sebi, ko smo mi, da li smo stvarno moćni da promenimo sebe i svet oko nas?

Da li smo mi samo pasivni posmatrači svega što se dešava sa nama i oko nas i samim tim mi smo nemoćni da nešto menjamo. Ili smo mi aktivni učesnici, koji  imaju  moć da mogu  menjati sebe i svet oko nas. I ovo je velika misterija, i polemika u jeziku nauke, jesmo li jedno- stavno posmatrači?

Pasivni posmatrači u ovom svemiru, gledajući svet kako prolazi. Ili smo moćni stvaraoci, kao što su religiozne i spiritualne tradicije uvek govorile.

Jesmo li zapravo moćni stvaraoci koji su zaboravili kako koristiti našu moć. Ovo je veliko pitanje, koje je postavljeno od naučnika već četri stotine godina. Zahvaljujući verovanju u nauku mi smo mislili da je Univerzum započeo davno, i da smo mi došli relativno skoro i da smo mi u suštini, nemoćne trunke prašine u Univerzumu.

I nakon što odemo, Univerzum nikada neće znati da smo bili ovde. Ali smo promenili mišljenje dolazeći do novih saznanja kroz istraživanja koja radimo godinama.

Univerzum je započeo davno, mi sno došli relativno skoro ali mi smo moćni stvaraoci koji menjaju naš svet i menjaju Univerzum dok živimo naše živote.

Albert Alnštajn je verovao u prvu ideju, da smo zrnce prašine koje ne utiče na Univerzum. Ajnšajn je rekao: „Mi živimo u svetu koji postoji nezavisno od nas ljudi, koji stoji ispred nas kao velika večna zagonetka“ delimično pristupačan našem uvidu u tu misteriju i razmišljanju“.

On veruje da ćemo biti srećni ako razumemo čak i malo kako Univerzum radi. Ali profesor John Wheeler fizičar koji radi na Princeton Univerzitet, živ je još uvek, kaže sasvim suprotno i mi se sa njim slažemo.

On kaže: „Mi ne bismo mogli ni zamisliti Univerzum koji nas ne sadrži, jer to je delo nas koji posmatramo Univertzum.“ To čini Univerzum onakvim kakav jeste. To je čin nas koji posmatramo svet oko nas. Mi smo deo Univerzuma koji još nije završen.

Univerzum je nepotpun.

loading...

Ali mi smo sićušne čestice Univerzuma koji gleda u sebe i gradi sebe. To znači da mi ne kontrolišemo Univerzum, ne namećemo svoju volju Univerzumu. Mi samo učestvujemo. Zajednički stvaramo. Svakako se pitamo zašto nikada nismo pronašli najmanju česticu materije. Možda nikada nećemo pronaći ivicu Univerzuma.

Ali su naučnici izgradili ogromnu mašinu CYCLOTRON. Ubrzivač čestica. Uzeli su malu česticu materije, i ubrzali su je do brzine svetlosti, skoro. Razbili su je o drugu česticu.

Tako da je mogu razbiti u mnogo delića. Mislili su da će unutra pronaći krajnju, najmanju česticu materije i nikada je nisu pronašli. Uvek je bila još manja i to je razlog zašto nećemo pronaći ivicu Univerzuma.

U Univerzumu svaka viša sila deluje na nižu kao nadmoćnija, ali svaka niža koristi višu sa svoju energiju ili „hranu“. Tako naprimer, Mesec hrani se svim organskim životom na Zemlji i privlači životnu energiju živih bića.

Iako je niži na skali od Zemlje, on svojom gravitacijom privlači sva zbivanja organskog sveta. Kada bi Mesec iznenada stao ili nestao, sav život bi na Zemlji stao. Mesec deluje na organski svet ali i sve ostale planete našeg sunčevog sistema, ali Mesec je najuticajniji jer je najbliži.

Slično kao što Zemlja koristi uticaje ostalih planeta sunčevog sistema, i sunčev sistem je pod uticajem galaksije. Univerzalna ili Božanska svest se deli na svako svesno biće koje postoji u svim svetovima.

Zašto je život na Zenlji ovakav kakav je, težak. Zemlja se nalazi prilično daleko od Božanskog izvora, Univerzalne svesti.

Naša dugogodišnja otkrića dokazuju da moć da promenimo naša tela i da promenimo naš svet je zasnovan na onome što mi zovemo verovanje. Naše verovanje o tome šta je stvarno a da odbacimo ono što je nestvarno. Mi živimo naše živote, zasnovane na onome što verujemo o našem svetu.

O nama samima, našem svetu, jedni drugima, našim ograničenjima, našim sposbnostima. Mi živimo naše živote zasnovane na našim verovanjima. Sada se normalno pitamo odakle ta verovanja dolaze. Ta verovanja dolaze od toga šta nam drugi ljudi govore. Verovanja dolaze od toga šta nam istorija govori, šta nam nauka govori. Šta naša kultura, porodica, prijatelji nam govore.

A šta ako svi oni greše ili neki od njih? Šta ako mi živimo naše živote u verovanjima drugih ljudi koja su netačna? Sada bismo izveli zaključak da naša moć verovanja je moć, prava i beskonačna moć za koju ni jedna zemaljska sila nemaju najmanjeg značaja.

Mi smo sigurni da vi imate moć unutar sebe na koje ni jedna zemaljska sila nema ni najmanji značaj. Da li je to moguće? Da li ste čuli o čudima, svakako ste čitali ili videli na televiziji. Npr. Ženu koja je podigla automobil koji je bio dvadeset puta teži od nje da oslobodi čoveka ispod, zaroblenog  u saobraćajci.

Za mnoga čuda u Indiji znate, hodanje po vatri, stajanje na jednoj nozi mesecima. U svim primerima oni prave čuda zbog svog uverenja. To su primeri moći unutar nas. To su retki primeri a šta ako postanu svakodnevni! To je čudo verovanja, mi postavljamo pitanje ko smo mi? Od čega nas je Svest sačinila.

Za početak držaćemo se teorije oca kvantne fizike Max Plancka da postoji Polje energije. Dolazimo do zaključka da je verovanje šifra (zakon) koji uzima to polje energije u kome se nalaze razne mogućnosti, i prevodi to polje, te razne mogućnosti u stvarnost ovog sveta.

Znači da u tom polju sve mogućnosti već postoje. Sada zavisi samo od vas u kakvu mogućnost verujete da bi ste je preneli u stvarni vaš materijalni svet.

U kvantnoj energiji, u bezbroj kvantnih mogućnosti već sve postoji. Postoje sva rešenja između zaraćenih strana, nastavak rata ili mir.  Svi stepeni patnje, svi stepeni radosti.  Sve eventualne mogućnosti već postoje samo zavisi od vas koju ćete mogućnost izabrati, odnosno u šta ćete verovati.

Ako ćete verovati u zdravlje, pobedu nad bolešću vi ćete biti izlečeni, ako verujete u mir, mir će se desiti, ako verujete da ćete naći pravu ljubav ona će se sama pojaviti.

Šta sada mi radimo? Sa našim umom, mi ulazimo u te mogućnosti. Mi zamišljamo naše lečenje, mi zamišljamo mir između zaraćenih strana. Mi zamišljamo našu savršenu vezu. Mi zamišljamo obilje našeg života našim Umom, i tako mi zaključavamo te mogućnosti u mestu. I od toga neće biti ništa. Zašto?

Tek sa našim srcem, mi dajemo toj mogućnosti život, mogućnost da se ostvari. Mi vidimo sliku u našem umu, ali tek kroz osećaj u našem srcu činimo ga stvarnim u našem svetu. Suština je da treba da razumemo šta je verovanje. Šta je najednostavnije rečeno verovanje?

Verovanje je ustvari čvrst savez ili još bolje rečeno ujedinjenje misli i emocija. Ali kako se dešava to ujedinjenje? Sada treba da definišimo Misli i Emocije. Da počnemo prvo od energije u našem telu, svi znamo da postoje čakre u našem telu. Misao se dešava u gornjim čakrama. Emocija se dešava u kreativnom centru, u nižim čakrama.

Mi mislimo da postoje samo dve vrste emocija.

Ljubav i strah.

Ljubav i suprotnost ljubavi. Dakle, kad mislimo, misao je u našem umu. Mi napajamo tu misao, mi dajemo našoj misli život. Kroz ljubav ili strah koje postavljamo u misao, i kada to činimo mi stvaramo osećaj. I sada možemo da napravimo i definiciju osećanja.


Pogledajte NOVI video klip na temu: Šuma Fontenblo – Tragovi Nepoznate Civilizacije

 V I D E O


Osećanje je ujedinjenje, brak emocije i misli. Ono što mislimo o mogućnosti, i naša ljubav ili naš strah od te misli. Ono što mislimo mi to i postajemo. Ono što je najvažnije, osećanja se ne dešavaju u umu, već u našem srcu. U središnoj čakri se to dešava.

Mržnju, tugu, radost, saosećanja koja se nalaze u nama to su osećanja, to nisu emocije. Da bi imali mržnju, tugu, radost, saosećanje, moramo imati misao, i zatim ljubav ili strah za tu misao koja stvara ta osećanja.

Dakle naše verovanje prevodi kvantnu mogućnost koju zamišljamo u fizičku realnost našeg sveta. Verovanje je ono što prevodi te mogućnosti u atome našeg sveta.

Autor teksta Vitomir Vasić

Pišite i vi BESPLATNO za naš sajt! Više informacija – OVDE.

Pratite nas na Facebooku:  Svet Tajni | Misterije sveta |
Pratite nas na YouTube:  Svet tajni |
Pratite me na Instagramu@dusanmarkovic.st |
Pratite nas na Tviteru:  @Svet_tajni | @Misterije_sveta |
Pratite nas na Google+  Svet tajni |

(Foto: GospelCrusader.com)

loading...

Related posts

Leave a Comment