Da li ste znali? 

Život na Zemlji je postojao 300 miliona godina ranije nego što se mislilo

“Moramo drugačije razmišljati o ranoj Zemlji.”

PROČITAJ