Paranormalne 

Misterija: Duša, Materija, Energija

Prema našim istraživanjima, svako živo biće poseduje dušu. Duša je tako fine energetske strukture i tako visokih vibracija da je van dometa materijalnih čula.

PROČITAJ
Paranormalne 

Životna misterija – Reinkarnacija

Čovek je sastavljen od strahova, radosti, žalosti i nada. Umiru mu roditelji, voljeni, dete, prijatelji. Čovek nema izbora, mora da se suoči sa istinom. Da li umrli egzistiraju, na neki način dalje? Da li je sa umiranjem gotovo ili nas bogovi i duhovi pozivaju na odgovornost zbog zemaljskih dela? Pet hiljada godina ljudske istorije nije dalo nikakav odgovor na večna pitanja. Ne postoji ni jedan naučno opravdani dokaz da postoji život posle smrti, da postoji ponovno rođenje. Zato ću se rado pridružiti traganju za odgovorima o životu posle smrti, jer…

PROČITAJ