Da li ste znali? 

10 neverovatnih citata iz drevnih tekstova koji spominju da su Nefili bili stvarni

Prema drevnim tekstovima, u dalekoj prošlosti bića koja su se nazivala Nefilimi hodala su po Zemlji.

Ova enigmatska vrsta nije bila identična sa ljudima, ali takođe nije bila toliko različita. Oni su bili hibridna vrsta, potomci Palih anđela, proizvod nedozvoljenih odnosa između palih anđela i ljudskih žena pre poplave.

Ali ko su bila ta misteriozna bića i da li su postojala na Zemlji baš kao što drevni tekstovi sugerišu?

U hebrejskoj Bibliji, reč ‘Nefilim’ se pojavljuje u dva navrata, oba puta u Tori, prvo biće u Postanku 6: 1-4, neposredno pre priče o Nojevoj arki, a druga Brojevi 13: 32-33. kada su špijuti poslani u Kanaan gde su prijavili “strašne divove”.

Mit ili stvarnost?

Donosimo Vam deset citata iz drevnih tekstova koji  dokazuju da su Nefilimi hodali na Zemlji u dalekoj prošlosti.

Postanak 6:2 Božji sinovi su videli da su kćeri čovekove privlačne. I uzeli su ih kao svoje žene sve što su izabrali.

Postanak 6:4 Nefili su bili na zemlji u one dane i kasnije, kada su sinovi Božiji došli k ljudskim kćerima i rodili im decu. To su bili moćni ljudi koji su bili stari, poznati ljudi.

Brojevi 13: 30-33 Ali Kaleb je smirio narod pred Mojsijem i rekao: “Hajdemo odmah da ga zauzmemo, jer smo sposobni da ga nadvladamo.”

Tada ljudi koji su išli s njim rekoše: “Nismo u stanju da idemo gore. Oni su doneli Izraelcima loš izveštaj o zemlji koju su izviđali govoreći: “Zemlja kroz koju smo otišli ​​da je izvidimo, je zemlja koja proždire svoje stanovnike, i svi ljudi koje smo videli u njoj su velike visine. I tamo smo videli Nefilime (sinove Anakove), a mi smo izgledali sami sebi kao skakavci, i tako smo im se činili. ”

2. Samuel 21:16 Išbi-Benob, jedan od potomaka divova, čije je koplje težilo tri stotine šekela od bronze i koji je bio naoružan novim mačem, pomislio je da ubije Davida.

2. Samuel 21:18 Posle toga ponovo je bio rat sa Filistejcima u Gobu. Tada je Hušaćanin Sibekaj srušio Šafu koji je bio jedan od potomaka divova.

2. Samuel 21:20 I opet je rat bio u Gatu, gde je bio čovek velikog rasta koji je imao po šest prstiju na svakoj ruci i šest prstiju na svakoj nozi; dvadeset i četiri na broju i on je potomak divova.

2. Samuel 21:22 Ova četvorica su potomci divova u Gatu i oni su pali od Davidove ruke i ruke njegovih slugu.

Deuteronomi 3:11 (Jer je ostao samo Og, kralj bašanski, od ostatka Refaima. Gle, krevet mu je bio gvozdena postelja. Nije li to u Rabi Amonaca, devet lakata dužina, a četiri lakta po širini, zajednički kubit.)


Preporuka:  Preko 300 videa iz oblasti misterija


Amos 2:9 A ja sam uništio Amorejce pred njima, čija je visina bila kao visina cedrova, a bili su jaki poput hrastova. Uništio sam njegov plod gore i njegove korene ispod.

Svettajni.com

ZANIMLJIVOST:

Image by KELLEPICS on Pixabay

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti