Da li ste znali? 

Najveća misterija – Gde je Bog?

Sekularna nauka i tehnologija nisu dale nikakve dobre odgovore na pitanje prvih početaka, ali mi smo sigurni da nešto zaista postoji.

Pitanje gde je Bog ili odakle je stigao univerzum su stvarna, ali uopšte nisu ista pitanja kao ona da li postoji Bog ili univerzum. samo što ne znamo gde je Bog ili odakle je univerzum ne znači da oni ne postoje!

Ja sam vrlo voljan da prihvatim postojanje mnogih stvari, iako ne znam kako su nastale. Ako me juri lav spreman sam da priznam da on postoji pre nego što znam kako, zašto i odakle je došao.

Tako i u prirodi možemo da vidimo dokaze o tvorcu, mada možda ne znamo kako, zašto ili odakle je taj tvorac došao.

Ne znamo gde je Bog. Uprkos tom ozbiljnom nedostatku, verujemo da On postoji. Mada možda ne vidimo Boga, postoji obilje ubedljivih dokaza da je On realan.

Ako na proplanku u nekoj gustoj šumi nađemo lepo uređenu i održavanu baštu, bez korova i sa urednim lejama cveća i povrća, mogu da ne vidim baštovana, ali su dokazi tako ubedljivi da sam siguran da on ili ona postoji.

Dokazi mogu biti tako ubedljivi da ostavljaju vrlo malo sumnje. Možemo se sa pravom upitati, ako postoji Bog, zašto ne učini sebe vidljivim?

Nemamo mnogo informacija o tome, ali je interesanto mišljenje da se Bog u kontekstu borbe između dobra i zla izoluje da bi zaštitio našu slobodu izbora.

U tom sukobu bi naša sloboda da biramo i Božja pravičnost mogle biti kompromitovane kad bi On previše dominirao i tako manipulisao odlukama.

Evo jedne grube analogije: ako otac sedi u kuhinji ceo dan da osigura da deca neće jesti kolače, ta deca će imati malo slobode da izaberu, odnosno da jedu kolače.

Dakle, toj deci će biti uskraćena šansa da se nauče poštenju i da praktikuju snagu karaktera da ne jedu kolače pre obroka.

Možemo da učimo velike lekcije iz života nekada bolje ako smo samostalniji nego ako nas stalno nadgle daju. ako je Bogu potrebno da nam da slobodu da Ga prihvatimo ili odbacimo, On može ostati van scene.

Možda postoje i drugi razlozi. tokom bitke vojnici ne razumeju uvek ratni plan.

To biće vlada celim svetom, ne kao duša sveta, već kao Gospodar nad svim; Bog je Biće večno, beskrajno, apsolutno, savršeno.

Da li je Bog lično biće, koje nas voli i koga treba da volimo i poštujemo? Moramo verovati da postoji jedan Bog da bi smo ga se bojali i pokoravali mu se, poštovali NJegove zakone i odavali mu počast i slavu.

Moramo verovati da je On otac od koga su sve stvari potekle i da On voli svoje ljude kao svoju decu tako da i oni zauzvrat mogu voleti Njega i pokoravati mu se kao svom Ocu. Da li je Bog lično biće, je li On princip, ili priroda?

Sada postoji snažan trend u praksi nauke da isključi Boga, i ako pokušate da Ga uključite, to se smatra nenaučnim.

Bog je jednostavno isključen.

Photo by Lukas Rychvalsky from Pexels / Autor teksta Vitomir Vasić / www.svettajni.com

ZANIMLJIVOST:

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti