Da li ste znali? 

Poruke sa neba – Čudna priviđenja

Svet je svedok spektakularnih prizora na nebu. Očevici sa svih kontinenata izveštavaju o čudnoj svetlosti koja se spušta sa neba.

Treba da se pitamo da li trebamo ove posetioce da dočekamo dobronamerno, oni su ovde da nam pomognu da pređemo u novu eru mira i globalnog jedinstva.

Koliko god ovo bizarno zvučalo do ovog trenutka svetske vlade ne nude nikakav druga objašnjenja.

Anđeli svetlosti posećuju nas od 1995. godine. Zašto se pojavljuju? Zato što se Novo doba veoma približilo.

Paranormalno i natprirodno. Kako prosečna osoba treba reagovati na tvrdnje o prikazama koje posećuju zemlju? One su neobjašnjene ipak milioni vernika polažu veru u mogućnost da se nešto dešava. Dešavanja su zabeležena gotovo u svim nacijama.

Da li nam Bog šalje poruku?

Prikaze Bogorodice privukle su milione u svakom kutku sveta. svuda po svetu stižu izveštaji o mestima gde je rečeno da se pojavljuje Bogorodica. Milioni njih opisuju prelepu mladu ženu koja zrači veličanstvenošću. imao sam sreće da i ja prisustvujem njenom pojavljivanju u Gvadalupe u Meksiku.

Bilo je kao da sam u nekom drugom svetu. Bila je takva tišina ni jedan šapat svi su izbezumljeno gledali ne dišući. Ona se pojavila kao živa, dišuća trodimenzionalna žena, obavijena jarkom svetlošću. Carica nebeska prevazilazi ljudski opis.

Milioni ljudi na mestima viđenja nadaju se da će sresti Bogorodicu. Dvadeset miliona ljudi svake godine posećuje jedan oltar ispred koga sam imao sreće da stojim u Gvadalupe, Meksiko.

Oltar je posvećen Bogorodici od Gvadalupe koja se prvi put prikazala vidovnjaku Huanu Dijegu 1531. godine. Mnogi tvrde kako se čuda dešavaju danas u Gvadalupi kao rezultat Bogorodičine stalne prisutnosti.

Trideset miliona hodočasnika posetilo je Međugorje u Hercegovini pošto su pojave Bogorodice počele 1981. godine. Pored šest vizionara koje redovno primaju poruke od Bogorodice hiljadu hodočasnika tvrdi da vide znake i čuda, doživljavaju isceljenja i čuju Bogorodi- čin glas u Međugorju.

Naučnici definitivno tvrde da se nešto vidi, da se nešto događa ali nemaju objašnjenje za to. Postoji dosta mesta u americi gde se pojavila Bogorodica i ona su dokumentovana.

Ovo nije jedinstveno samo za ameriku, ona se pojavljuje svuda. Na mnogo načina po meni XX vek je pripao Bogorodici. sa gotovo svakog kontinenta vizionari su izvestili o više od 400 prika- za Bogorodice, više nego u prehodna pet veka zajedno.

U Lurdu, Francuska, mesto pojave Bogorodice, koja je objavila sebe Bezgrešnim začećem, šest miliona hodočasnika, uspinje se do Devičanskog oltara godišnje.

Jeste bilo naporno ali isplatilo se osetiti tu čudnu pojavu,tu tišinu, tu frekfenciju, osetiti u sebi ubrzanu frekfenciju zbog uzbuđenja jer to se ne doživljava svuda i svakog dana. slušao sam brojne priče od prisutnih ali ima i bezbrojnih dokumenata o isceljenju.

Morao sam takođe da obiđem Bogorodičino svetilište u Poljskoj. Jasna Gora naše Bogorodice privlači pet miliona hodočasnika godišnje. Drago mi je da sam i ja bio jedan od tih pet miliona.

Ona je što je jako interesantno za našu kasniju priču poznata kao Crna Bogorodica Poljske. smatraju je poljskom kraljicom. Kralj Kazimir Veliki proglasio je našu Bogorodicu Poljskom kraljicom.

U Noku u Irskoj to mesto je privuklo milione koji dolaze da se mole i posete prikazi. U ovom mestu dale su počasti četiri pape u XX veku uključujući papu jovana Pavla II koji je došao na hodočašće u Nok 1979. godine. stručnjaci iz nauke priznaju da se pojavljuju prikaze svuda u svetu mada za to nemaju naučno objašnjenje. Prikazi Bogorodice su natprirodnog porekla i da su njeni motivi zaista čisti.

Njene poruke koje upućuju ka Bogu, radu i miru upućuju na dobronamernost. Prilikom njenog pojavljivanja postoje konkretni i provereni dokazi da su na nekim osobama srebrni lančići i krstići postali zlatni.

Postoje dokazi da se prilikom njenog pojavljivanja u okolnim crkvama iz freske Bogorodice teklo je mirišljavo ulje. Ljudi veruju da će Marija doneti globalni mir i jedinstvo. Ona kaže da će bezgrešno srce trijumfovati, ako verujemo da Bi- blija Božja reč i naš jedini izvor za razlikovanje duhovne istine.

Zbog ispunjenih mnogobrojnih proročanstava. Da bi smo shvatili, posumnjali u prikazivanje Bogorodice je jedini način da to iskustvo miliona ljudi proverimo u Bibliji. Da vidimo šta kaže Biblija?

Šta se uočava u tim prikazaivanjima Bogorodice. sve što je Bogorodica govorila jesu tekstovi iz Biblije. Ono što ona radi i govori je ono što mi znamo iz Biblije da je istinito i to je ohrabrenje za nas jer govori istinu.

A da li govori istinu?

Zar neko sme da posumnja u ono što govori Bogorodica? A šta ako ja posumnjam! Da vidimo prvo ko vlada Crkvom.
sile koje su vekovima vladale Crkvom i državom u mnogim evropskim zemljama kontrolisao je satana preko papstva.

Neprijatna istina je glasila da papa svoju legitimnost ne vuče od apostola svetog Petra, dve hiljade godina u prošlost kao što je on tvrdio, nego od jednog mnogo svetovnijeg i više zemaljskog izvora: Biskupskog veća, koje bira i razrešava pape.

„Isus je najavio dolazak Carstva, ali ono što je došlo beše Crkva“.

Nije posao Crkve da bude zvanični institut istine. Tokom perioda svoje vlasti, papstvo je skrivalo sveto pismo od običnih ljudi, tvrdeći kako samo sveštenici mogu da ga tumače. Kada se sveto pismo i čitalo, to je bilo na latinskom, koje široke mase nisu razumele.

Međutim, kad je rimokatolička crkva nametnula diktaturu čitavom svetu, sveto pismo je skrivano od većeg dela stanovništva a katehizis je zamenio proučavanje Biblije.

Jevanđelja iz svetog pisma su pomešana sa paganskim filozofijama obožavanja sunca, a obožavanje paganske boginje Majke je postalo idol rimokatoličke crkve putem obožavanja Bogorodice. Kad je rimokatolička vera izopačila jevanđelja, Bog je i dalje imao neke ljude koji su propovedali istinsku veru tokom perioda od 1260 godina u kojima je papstvo pogazilo istinu.

Papska vlast je ove verne isusove sledbenike lovila kao jeretike i kriminalce. Mučili su ih i spaljivali na lomači, nije bilo važno kojih su godina ili pola, ubijali su ih u najstrašnijim mukama u ime neba.

Jevanđelja u kojima je određeno da se stari i Novi zavet moraju propovedati u čitavom svetu kao svedočan- stvo svim narodima pre nego što Hristos ponovo dođe, namerno su skrivana u tami.

Crkvi ne treba ništa drugo osim istine. Vera je dragoceni saveznik u potrazi za istinom, ali crkva tu veru očigledno nije imala i zato je misleći samo na svoje sopstvene interese svesno nekoliko decenija sakrivala istinu.

Navodno stizale su poruke preko Bogorodice na adresu Vatikana. tek 2000-te godine Papa je naredio da se tajna obelodani. Da bi sprečili svaku raspravu, još su odštampali disertaciju na četrdeset strana u kojoj su dali objašnjenja Bogorodičinih složenih metafora. Po ruka je glasila:

„Vodite računa o mojim rečima. Zašto se progone muškarci ili žene koji vole drugačije od ostalih? Bog ne odobrava takav progon. Brak mogu da sklapaju svi bez izuzetka. svaka zabrana je glupost, koju je izmislio čovek, a ne reč Božja. Bog veoma ceni žene. Njima nije dozvoljeno da vrše službu Božju i ta zabrana ljuti Boga. Hristovi sveštenici treba da budu srećni. Nikada im se ne treba uskratiti radost ljubavi i potomstva i bilo bi dobro kad bi Papa to shvatio“.

Sada se skoncentrišite na reči iz ove poruke. Zašto se progone muškarci ili žene koji vole drugačije od ostalih?

Bog ne odobrava takav progon. Brak mogu da sklapaju svi bez izuzetka. Svaka zabrana je glupost, koju je izmislio čovek, a ne reč Božja. Ovo sve do sada je bio veliki uvod da se shvati ova rečenica kojom Bog navodno „ozakonjuje“ homoseksualizam.

Gde su oni u crkvi pronašli oslonac za te njihove teorije? Za navodne poruke koje su stizale od Bogorodice? U knjizi postojanja se opisuje da muškarac i žena zajedno predstavljaju jedno telo, koje treba da začne novi život, pa je crkva odavno usvojila učenje da je grešno svako spajanje koje ne može dati novi život.

Ona nas upućuje da gledamo napred na naše dolazeće stradanje. Sadržaj je isti kao u jevanđeljima, pokajanje, obraćanje, post, molitva. iz ovih razloga rimokatolička crkva je odobrila nekoliko ovih prikaza Bogorodice.

Tipično posvećenje Bogorodici od strane crkve zaista je čudesno. Papa jovan Pavle je ustvari Marijanski papa koji je obišao sva važna mesta gde se pojavljivala Bogorodica Marija.

Bogorodica je u svojim propovedima insistirala na čitanje Biblije. Da li je moguće da je Bog poslao Devicu Mariju da nas probudi iz duhovne obamrlosti? Na prvi pogled izgleda da je pojavljivanje dobronamerno ali ja mogu da postavim i drugačije pitanje. Da nije ovaj fe-nomen pojavljivanje Bogorodice velika obmana?

Đavo se može manifestovati u obliku istine ili pojaviti kao istina a da to ipak bude prevara. On je Bog ovog sveta koji zapljuskuje umove nevernika da ne vide svetlost jevanđelja. Da bi ispitali i proverili ovo prikazivanje istražićemo one poruke koje su primile puno odobravanje Crkve i samog pape.

Poruke upućuje da je Bogorodica posrednik između Boga i ljudi kao Božji izaslanik i zastupnik ljudi pred Bogom. to su suprotnosti sa Biblijom. isus Hrist je posrednik između Boga i ljudi. Biblija objavljuje da je jedan Bog. takođe objavljuje da je isus Hrist jedini posrednik između Boga i ljudi.

Da bi neko bio posrednik on mora da bude potpuno Bog i potpuno čovek. Bogorodica šalje poruku vere, ljubavi i nade. Ona sa tom svojom porukom donosi pomirenje ljudi i nacija. Ona je jedina što može spasiti ovaj svet od rata i večne smrti. Ona se pojavljuje kao Božji advokat u spasenju ljudi.

Sve to lepo izgleda i lepo je rečeno. a Biblija kaže da je isus jedini put, jedina istina, graditelj mosta između Boga i ljudi. Isus je rekao da dolazimo svom Ocu kroz njega. isus je stradao za nas a ne Bogorodica. Bogorodica traži da se u Gvadalupe izgradi hram gde može pokazati i ponuditi svoju ljubav, samilost, pomoć i zaštitu.

Najveći broj prikaza traži da se izgradi svetilište, ima ih na hiljade širom sveta. Niko nikada se nije molio i kljanjao Bogorodici čak ni na rođenju isusovom. Padali su na kolena pred isusom a ne pred Marijom. U mestu Fatimi u Portugaliji video sam vernike krvavih kolena koji su na kolenima ne samo klečali nego i hodali kako bi dobili milost od Bogorodice jer je ona to tražila jer ove prikaze traže od ljudi da joj podaju veliko poštovanje.

To je kontradiktorno svetom Pismu. Očigledno da Marija iz Biblije nije Marija iz ovih prikaza koje se pojavljuju po svetu. Marijina prikaza privlači pažnju na sebe dok Marija iz Biblije jasno upućuje ljude ne na nju nego na isusa Hrista njenog sina. ako prikaze nisu Bogorodica, ko se onda pojavljuje?

Ironično, sama prikaza daje nam odgovor: „ja sam Marija Kraljica Nebeska i kraljica anđela“. Prikaze često dolaze pod terminom „Kraljica Nebeska“.

U starom Zavetu sam našao gde Jeremija vrlo jasno govori o Kraljici nebeskoj kao gnusobi pred Bogom. U jereminijom knjizi sam Bog identifikuje Kraljicu nebesku kao pagansku boginju i ukorava svoj narod što je slede: Kraljica nebeska se često pojavljuje sa detetom koje je navodno Isus. isus je bio raspet kao čovek i on se neće vratiti kao beba.

Biblija objavljuje da će se vratiti kao čovek da sudi ovom svetu. To je dokaz da sve vizije ili prikaze nisu od Boga. Kraljica nebeska je ovde hiljadama godina zavodeći i varajući Božji narod.


Preporuka:  6000 godina star spomenik krije poruku vidljivu samo noći


Da li sveto Pismo upozorava na Zlu Ženu, Kraljicu koja će obmanuti sve narode? U knjizi Otkrovenja ukazano nam je baš na tu Kraljicu. Jovan nam otkriva deo svoje vizije. U poslednje vreme biće jedna zla žena koja će biti deo obmane koja će prevariti ceo svet.

Prikaza koja se identifikuje kao Marija govori da sve crkve treba ponovo da se ujedine tako da bude samo jedna Crkva.

8. oktobra 2000. godine papa jovan Pavle sa 1600 biskupa sa najvećom grupom koja se ikada sabrala na trgu svetog Petra u Vatikanu, poverila je čovečanstvo i treći milenijum Bogorodici.

Photo by Miczu from Pexels / Autor teksta Vitomir Vasić

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti