Drevne civilizacije 

Postoji devet delova ljudske duše prema drevnim Egipćanima

U drevnom Egiptu se smatralo da se duša osobe sastoji od devet odvojenih delova koji su integrisani u celinu pojedinca, ali imaju veoma različite aspekte.

U mnogim drevnim kulturama kao što su one u Aziji, Africi, pa čak i u Americi, nalazimo koncept duše analogno sličan konceptu koji su razvile religije judeo-hrišćanske grupe (uključujući islam) i evropske filozofije.

Duša, sa vedske tačke gledišta, je biće koje je po prirodi večno (bez rođenja ili smrti ili bez početka ili kraja) supstanca različita od fizičkog tela i koja ima svoju svest.

Sa ove tačke gledišta, materijalna nauka ili ona koja proučava fizičke ili materijalne pojave je ograničena, jer ne može proučavati duhovne fenomene jer se njegova priroda razlikuje od fizike.

Ali baš kao što su te drevne kulture detaljno objašnjavale koncept ljudske duše, drevni Egipćani, za koje se zna da su bili jedna od najnaprednijih drevnih civilizacija koje su ikada postojale na Zemlji, razvile su izuzetno zanimljiv koncept koji objašnjava ljudsku dušu.

Stari Egipćani su bili ubeđeni da je ljudska duša sastavljena od devet glavnih delova: Ren, Ba, Ka, Shuiet, Jb, Akh, Sahu, Khat i Sehem.

U nekim erama, smatralo se da se duša sastoji od pet delova, a u drugim sedam, ali bilo ih je devet. Ovde ćemo objasniti devet delova.

Pored komponenti ljudske duše, postojalo je i ljudsko telo koje se nazivalo Ha-Hav – što se tumačilo kao zbir telesnih delova.

Jb (Srce) je bio izuzetno važan deo egipatske duše. Smatralo se da se formira iz jedne kapi krvi iz srca detetove majke. U drevnoj egipatskoj mitologiji, srce je bilo ključ za zagrobni život.

Shuiet (The Shadov) je uvek prisutan. Stari Egipćani su verovali da senka sumira ono što osoba predstavlja.

Ren (Ime) je još jedan ključni deo duše. Ren je dat osobi na rođenju i Egipćani su verovali da će živeti sve dok se to ime govori.

Ba (Ličnost), drevni Egipćani su verovali da je Ba sve što čini osobu jedinstvenom. Ka (vitalna iskra) Prema drevnim Egipćanima, Ka je bio vitalni koncept u duši jer pravi razliku između žive i mrtve osobe.

Khat (Telo) Khat su drevni Egipćani zvali fizičkim telom koje je, kada umre, osigura vezu između duše i zemaljskog života. Akh (Besmrtno) prema drevnim Egipćanima, transformisao besmrtnost sebe koje je nudilo magičnu vezu Ba i Ka.

Sahu (sudija) Sahu je bio aspekt Aha koji bi došao osobi kao duh ili u snovima. Sahu se razlikovao od svih drugih aspekata duše kada je osoba bila “opravdana” od strane Boga Ozirisa i prosuđena dostojnom večnom egzistencijom.

Sehem (Drugi aspekt Aha) Sehem je bio još jedan aspekt Akha koji mu je omogućio ovladavanje okolnostima.

Smatralo se vitalnom životnom energijom osobe koja se manifestovala kao moć koja je imala sposobnost da kontroliše svoje okruženje i ishode.

Štaviše, prema drevnim Egipćanima, ljudsko biće ima osam stepeni ličnosti:

“Ren”, sposoban da zadrži postojeće prema brizi o ispravnom balzamiranju.

“Sejem” je energija, moć, svetlost pokojnika.

“Aj” je ujedinjenje “Ka” i “Ba”, s obzirom na povratak u postojanje.

“Ba”,  čini da je pojedinac ono što jeste; ona se takođe odnosi i na nežive stvari. To je najbliži koncept “duši”.

Ka, životna sila. Zadržana je hranom za pokojnike.

“Šet ili Šuit” je senka osobe, predstavljena potpuno crnom ljudskom figurom.


Preporuka:  Univerzum se razvija kao ćelije ljudskog mozga


“Seju” znači fizičke ostatke osobe.

“Jat” je telesni deo osobe.

Svettajni.com

Image by khaled Aljaber from Pixabay

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti