Drevne civilizacije 

Vede Rune – Spisi o poreklu čoveka

Vede su najstarija zabeležena književnost Indijaca, još sveža iz prapostojbine Arijevaca.

Delo sadrži čitav pogled na svet vedskog čoveka i njegova znanja i nadanja. U Vedama se, pored ostalog, naslućuju prvi počeci čoveka i njegovog razvoja.

Ovi sveti tekstovi imaju mnoge kulturološke i hronološke slojeve. Prepune su istorijskih, socioloških, religijskih i lingvističkih informacija o ljudima koji su ih sastavili.

Ono sadržano u Vedama smatra se božanskog porekla jer ga je bog stvaralac brahman otkrio grupi nadahnutih mudraca koji su bili odgovorni za prenošenje ovog božanskog dara čovečanstvu.

Samim tim, mnogi ove spise smatraju kao dokazima prvih ljudi na Zemlji.

Da li se slažete? Pogledajte video klip ispod (klikni video):

V I D E O

 

Image by PublicDomainPictures on Pixabay
ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti

Leave a Comment