Drevni umovi 

Biblijski kod – Da li je sve zapisano?

Da li ćemo iskoristiti taj ključ ili nestati u nekom besmislenom ratu, da li je baš tako? Da li to stvarno zavisi od nas samih? Zato ćemo se sada pri kraju ovog prvog dela naše knjige pozabaviti time, odnosno da li je sve determinisano, određeno ili nije?

Taj kod je otkrio dr Elijahu Rips, jedan od najvećih stručnjaka matematike, koja leži u osnovi kvantne fizike. Biblijski kod je otkriven u orginalnoj hebreskoj verziji Starog zaveta. Tako je napisana prva Biblija. To je orginalni jezik Biblije. Prvi je Isak NJutn smatrao da se u Bibliji nalazi skriveno proročanstvo o ljudskoj istoriji.

Skriveni tekst Biblije kodiran je jednom vrstom vremenske brave. Ona se nije mogla otvoriti sve dok nije pronađen  kompjuter. Biblija je konstruisana kao džinovska ukrštenica, kodirana je od početka do kraja rečima koje se povezuju dajući jednu skrivenu priču.

Postoji Biblija ispod Biblije. Biblija nije samo knjiga. Ona je kompjuterski program. Ona je prvo uklesana u kamen i rukom zapisana na svitku pergamenta, najzad štampana kao knjiga, čekajući nas da je sustignemo pronalaskom kompjutera. Zapanjujuća je činjenica da je Biblija kodirana da otkriva događaje koji su se desili nakon što je ona napisana. Čak se i datum koga je Nil Armstrong stupio na Mesečevu površinu, 20. jul 1969. go-dine, nalazi u Bibliji.

Ako se budućnost može predvideti, može li se ona menjati? Da smo znali za Hitlera ranije, da li smo mogli da sprečimo Drugi svetski rat? Da li je Kenedi mogao da bude spašen? Ako su tu kodirane sve vođe Drugog svetskog rata Ruzvelt, Čerčil, Staljin, Hitler, ako je kodiran Napoleon, Šekspir, komunistička revolucija u Rusiji 1917. godine, ako je sve kodirano, na prvi pogled ono što može da se dekodira jesu jake, javne, istorijske ličnosi i istorijski događaji. Oni se mogu dekodirati jer je upravo predviđeno šta će se dogoditi. Zar nije moguće nešto što će zvučati kao naučna fantastika, da je u Bibliji koja je beskonačna, sa bezbroj milijardi kombinacija je upravo svačiji život, svakog običnog malog smrtnika, upisan i predviđen kako će da ga proživi. Setimo se samo lotoa gde treba da se pogode sedam brojeva od samo trideset i devet, pa to ne može da se pogodi sa višemilionskim kombinacijama. Možda je Bog dozvolio da se sa pronalaskom kompjutera dekodira samo ono što je najvažnije za ljudski rod, a kasnije će možda dozvoliti sa svako dekodira svoj lični život, kako bi imao prilike da ga promeni, izbegne nesreće koje ga čekaju. Zar nije Biblija možda knjiga Života.

Ajnštajnova teorija relativnosti takođe je kodirana. Očigledno da će odgovor koji je Ajnštajn tražio biti nađen ne u naše tri dimenzije, niti u njegovoj četvrtoj dimenziji, vremenu, već u petoj dimenziji za koju se svi kvantni fizičari slažu da postoji. Najstariji religijski tekstovi takođe tvrde da postoji peta dimenzija. Oni je zovu „dubina dobra i dubina zla“, Raj i Pakao?

Biblijski kod je čvrst naučni dokaz da postoji neka inteligencija koja je pre 3000 godina napisala Bibliju, da postoji Bog. On je jedini mogao da napiše i predvidi sve ono što će se desiti za 3000 godina i mnogo kasnije, sve do samog kraja, ako uopšte ima kraja?

Bivši Sovjetski Savez postao je jedno otvoreno tržište, radikalne arapske države su potencijalni kupci a Izrael je očigledna meta. Raspala se imperija koja je posedovala 30.000 nuklearnih oružja, 40.000 tona hemijskog oružja, i desetine hiljada naučnika i tehničara koji znaju kako se pravi to oružje, ali ne znaju kako da prežive.

Sada kada se vratim opet Bibliji tu je kodirano i ime Gadafija, Libije. I reči libijska artiljerija su kodirane. Atmski artiljerac je takođe kodiran u Bibliji i data je tačna lokacija sa koje će, po Bibliji kako glasi: „Gospod će dovesti narod protiv njih iz daleka, koji će se stuštiti kao lešinari“. Lokacija je data, Pizga, planinski venac u Jordanu, ista pla-nina na koju se Mojsije popeo da vidi Obećanu zemlju. Izgleda neverovatno da stvarne reči Starog zaveta, pisane pre 3.000 godina, otkrivaju lokaciju jednog atomskog oružja koje treba da se lansira protiv Izraela. Ako je zaista postojao kod u Bibliji, ako je zaista govorio o budućnosti kako bi zemlja Biblije mogla biti uništena, kada bi narod Biblije mogao biti zbrisan, bilo je upozorenje koje je najkasnije dekodirano, dovoljno važno da se pojavi čak i u normalnom tekstu.

Rekao sam već da je Biblija jedna džinovska ukrštenica. Ako se znaci koji se spuštaju odozgo na dole ukrste sa znacima koji idu od leva na desno, onda se dobija jasna reč. Ako znamo da je u Bibliji bukvalno sve bilo zapisano, ono što se već desilo i što se može lako proveriti, da vidimo šta stoji u Bibliji što se još nije desilo i što je najvažnije za nas.

Treći svetski rat! Upozorenje o mestu, vremenu i načinu na koji bi se naš svet mogao suočiti sa stvarnim svetskim, nuklearnim ratom bilo je skriveno u najsvetijim stihovima Biblije pre 3000. godina. Kada smo otvorili „zapečaćenu knjigu“  u traganju za trećim svetskim ratom, otkrili smo da je godina u kojoj bi on počeo bila prikazana u svitku od dvadeset i dva reda koji su centralni u bibliji. Taj svitak se zove „Mezuza“. On sadrži 170 reči za koje je od svih 304.805 slova originalnih pet knjiga biblije. Bog je naredio da se čuvaju na jednom posebnom svitku i postave na ulazu u svaku kuću. U starojevrejskoj godini 5766. odnosno 2006. godini kodirano je tih 170 reči. Svetski rat je kodiran kao „ Atomski holokaust“.

Takođe je bilo kodirano da će Drugi svetski rat započeti u 5700. godini, odnosno po modernom kalendaru 1939. godine. U 5700. došao je krematorij, govori puni skriveni tekst, predkazujući ne samo rat, već i krematorije Holokausta. Umesto nuklearnog rata između supersila, svet se sada može suočiti sa je-dnom novom pretnjom – teroristima naoružanim nuklearnim oružjem.

Terorizam je kodiran sa „Svetski rat“. Iznenadni kolaps Sovjetskog Saveza promenio je svet. On je ukinuo američkog glavnog protivnika, ali i napravio najveću svetsku zalihu nuklearnog oružja dostupnog teroristima. Pad komunizma je bio predkazan u Biblijskom kodu. Reč komunizam se ukrstio sa rečima, pad i ruski. Kina je kodirana odmah ispod.

Ako je Biblijski kod ispravan, (mada se duboko u duši nadam da nije), nuklearni teroristi mogu izazvati sledeći svetski rat. Kada nuklearno oružje padne u ruke neodgovornih zemalja, Drugi svetski rat se završio atomskom bombom. Treći svetski rat može takođe započeti atomskom bombom. Jerusalim, grad za koji se najviše borilo u istoriji, jasno je kodiran u Bibliji kao meta predskazanog nuklearnog napada.

Sada nezavisno od ovog dekodiranja Biblije, ta meta Jerusalim, potvrđena je u najstarijem proročanstvu Apokalipse, onom nađenom netaknutom među Svicima Mrtvog mora, 2500 godina staroj knjizi proroka Isaije „Iznenada u trenu, Gospod Svemogući doći će sa gromom i zemljotresom i velikom bukom, sa olujom i plamenovima proždirujuće vatre“.

Ovo je tačno vizija jednog „atomskog holokausta“ kakav je predviđen pre hiljada godina, izražen rečima koje je jedan drevni prorok mogao iskoristiti da ga opiše.

Sada opet poslušajte Isaiju: „Spušten nisko, govorićeš iz zemlje, tvoj govor će mrmljati iz prašine, glas će ti biti kao duha iz zemlje, iz prašine ćeš šaptati. I tvoji mnogi neprijatelji postaće kao fina prašina, desiće se to iznenada i u trenutku.“ Ovo je neobičan opis jednog drevnog mudraca, ali savršena vizija stanja posle atomskog napada.

Jerusalim, centar tri glavne religije zapadnog sveta, grad u kome je vladao David, u kome je umro Isus, u kome se Muhamed uzdigao do neba, mogao bi biti zbrisan u jednoj konačnoj bici do koje bi dovela verska mržnja.

Proročanstvo je toliko konkretno, da će posle atomskog udara na Jerusalim doći do invazije na Izrael sa severa, odnosno da će napad predvoditi Sirija uz pomoć Irana i Libije i da će u rat odmah biti umešani i Rusija, Kina i Amerika.

Takođe u Bibliji su kodirani i svi važniji događaji koji  nemaju veze sa ljudima. Kodirani su i prepoznati svi veći zemljotresi koji su potresli svet. Takođe stoje kodovi sa ta-čnim datumima i lokacijama na kojima će se dešavati zemljotresi. Po tim predskazanjima kritične su godine 2128-ta i 2133-ta. Tada bi najjači zemljotres potresao celu zemljinu kuglu, a epicentar bi bio u Japanu. Takođe sledeći najjači zemljo-tres pogodio bi Kaliforniju koju bi skoro zbrisao sa lica zemlje.

Znači, predviđena apokalipsa neće početi u nekoj dalekoj zemlji već u Sjedinjenim američkim državama, Kini, Japanu, Izraelu. Najveći zemljotres koji je ikada pogodio Sjedinjene države, zemljotres u San Francisku 1906. godine bio je kodiran pre 3000 godina. Takođe je i veliki zemljotres u Kini koji u kome je nastradalo 800 000 ljudi bio kodiran pre 3000 godina.

Takođe u Bibliji su kodirani susreti zemlje sa nebeskim telima. Tako je pre šezdeset i pet miliona godina jedan asteroid veći od Mont Everesta udario u Zemlju na mestu gde se sada nalazi Meksički zaliv, eksplodirao snagom većom od 300 miliona vodoničnih bombi, i ubio sve dinosauruse. „Asteroid“ i „dinosaurus“ kodirani su zajedno u Bibliji.

Pošto se polako približavamo krajnjoj definiciji šta je zapravo Bog, usput  ne možemo prebeći i božanski broj, broj PHI. Broj PHI je izveden iz Fibinačijevog niza progresija poznatih ne samo po tome što je svaki naredni član niza jednak zbiru prethodna dva, već i po tome što se količnik susednih članova zapanjujuće približava broju 1,618—PHI !

To je osnovni element kompenzacije prirode. Broj PHI je odredio sam Tvorac univerzuma. To je Božanska progresija. Odnos mužjaka i ženki u jednoj košnici daje taj odnos u korist ženki. Ako u svakoj košnici u svetu izbrojite ženke i pode- lite broj ženki sa brojem mužjaka uvek dobijete broj, PHI. Ako posmatramo šišarke, suncokret, raspored listova na stabljikama, u svemu se vidi doslednost prirode, odnosno božanske proporcije.

Leonardo de Vinči prvi je ukazao na božansku strukturu ljudskog tela. Bio je prvi koji je ukazao da je ljudsko telo bukvalno sastavljeno od građevinskih blokova čiji je proporna-cionalni odnos jednak broju PHI. Izmerite  rastojanje od vrha glave do poda. Potom taj broj podelite sa rastojanjem od pupka do poda. Dobićete PHI. Izmerite rastojanje od ramena do vrhova prstiju na ruci, i podelite sa rastojanjem od lakta do vrhova prstiju. Ponovo PHI. Rastojanje od kuka do poda podelite sa rastojanjem od kolena do poda. Ponovo PHI. Svaki čovek je hodajući primer Božanske proporcije.


Preporuka:  Šta krije piramida kraja sveta u Americi


U haosu ovog sveta postoji neki dubinski red. PHI se nalazi svuda, u piramidama, znaku Ujedinjenih nacija u petokraci.

Photo by Wendy van Zyl from Pexels / Autor teksta Vitomir Vasić

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti