Drevni umovi 

Isusova reinkarnacija – Religijska tajna

Zašto je oduvek crkvenim ocima smetalo istočno verovanje u besmrtnost duše, odnosno u njeno seljenje iz tela u telo, iz života u život?

NJima je smetala svetlost istine koju nisu mogli da shvate. Kao i da sam Bog u koga su verovali nije dopustio da sakriju „svu istinu“. Ostavili su biblijski zapis o Isusovom „skorom povratku na Zemlju“.

Nije li dakle, Isusov povratak najjasnija potvrda njegove reinkarnacije? Nije li nam on svojom čuvenom fotokopijom napuštanja svog tela ostavio o tome i neoborivi materijalni dokaz?

Dokaz da je ljudsko telo samo „biološki robot“ koji služi duši samo kao stan za vreme njenog boravka u trodimenzionalnom svetu? I da je to isto telo nakon izlaska duše iz njega obična olupina koja se raspada.

Danas, posle dve hiljade godina, ne samo pape već i mnogi ugledni naučnici svetskog glasa uvereni su da je Sveti čaršav autentičan i da je u njega zaista utisnut lik Isusa kako je izgledao u trenutku svoje smrti, odnosno „napuštanja“ tela.

Pofesor dr Ralf Geber, istaknuti američki naučnik i otac takozvanih „svemirskih kompjutera“ kojima se služi  NASA, izvršio je analizu ovog prastarog komada platna. On je zaključio da je do foto-otiska  došlo prilikom radijacije Isusove energije, ili kako je drugi naučnici nazivaju „energije svesti“.

U skorije vreme su poznate čuvene Kiralinove fotogra-fije astralnog tela. Kao što je poznato, prilikom snimanja ovom metodom na fotografijama se dobijaju i vidne aure sni-mljenih biljaka ili životinja.

Tu se radi o takozvanim astralnim telima koja treba da imaju sva živa bića. Kako bi ovu svoju tvrdnju dokazali, neki su naučnici snimali na pola odsečene listove biljaka kao i sitne životinje odstranjenih udova. Na-kon snimanja jasno su dobili „obrise“ tih nepostojećih delova!

Ako se dakle, uskoro i naučno dokaže da živi organizmi zaista imaju takozvana astralna tela onda nije isključeno da i viši oblici razumnih vrsta imaju „energiju svesti“ odnosno duh!

Takođe, naučnik doktor Sefer došao je do zapanjujućih rezultata kada je u laboratorijskim uslovima ispitivao neko-liko desetina dokazano vidovitih ljudi. Oni poseduju sposobnost da vide „duhovna zračenja“ koja izbijaju iz drugih ljudi.

Kada su im pokazali ubice, kriminalce, ljude sa niskom svešću, primetili su da iz njih zrače aure dužine jedva oko centimetar. Kod normalnih ljudi aura je znatno duža, dok kod ljudi skloni misaonom i duhovnom životu aura se produžuje preko pola metra, dok su kod majke Tereze videli auru dužu od jednog metra.

Zamislite onda intezitet zračenja jednog Isusa! Teorija da je bilo toliko snažno da je ostavilo foto-otisak, apsolutno je na mestu i najverovatnija.

Šta onda reći o čudesnim lečenjima koje je Isus onako  spektakularno vršio poslednjih godina svog života? Najbolji odgovor za to može se naći u bivšem SSSR-u gde su parapsi-hološka  istraživanja najviše odmakla u svetu.

Oni su toliko odmakli po pitanju ljudske duše i njenih neverovatnih sposo-bnosti. Za tu tvrdnju uzećemo samo jedan primer. Žena po imenu Fedora Danilovna, svojom psihoenergijom zapanjila je sve naučnike u svetu.

Ponovo je postavljala na noge neizlečive bole-snike od multiple skleroze, svojim dodirom lečila teške srča-ne bolesnike, vadila kamenje iz bubrega.

NJena bioenergija je toliko jaka da u eksperimentu sa životinjama zamalo joj nije uspelo da postavi na noge obezglavljenu kravu! Fedora je samo jedna od desetak žena u svetu sa sličnim moćima i neobjašnji-vih duhovnih sposobnosti.

U Čehoslovačkoj, odnosno današnjoj Slovačkoj, eksperi-mentiše se sa tako moćnim  moždanim talasima koji su u stanju da usmrte mušicu na zidu.

Šta reći za u svetu poznatog Edgara Kejsija, koji je dijagnostikovao i lečio bolesnike čak na daljinu od stotinu kilometara, koje u životu nikada nije ni video!


Preporuka: Otkriće 14 miliona godina starih tragovavozila u kamenu 


Šta onda reći o Isusovim sposobnostima. Ako jedna obična Ruskinja može kravu bez glave da „natera“ da se uspravi na noge, zašto Isus ne bi mogao vratiti čoveka iz „mrtvih“ ukoliko smrt uopšte postoji.

Photo by Francesco Paggiaro from Pexels / Autor teksta: Vitomir Vasić

ZANIMLJIVOST:

BONUS VIDEO:

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti