Drevni umovi 

Kako su ljudi, biljke i životinje stvorile negativnu energiju?

Apsolutno sve generacije ljudi rođenih na Zemlji živele su u zabludi da postoji Bog, odnosno neka viša sila u oblicima kakvim su ih prikazivale religije. Od mnogobrojnih religija izabraćemo samo jednu da dokažemo kako su u zabludi.

Zablude hrišćanske religije.

Zlo je počelo sa nastankom života na Zemlji. Samo se povećavalo iz godine u godinu. Zlo nije podjednako raspoređeno na Zemlji. Gde je stvoreno više zla tamo su reakcije vidljivije.  Jednom mora da dođe i tome kraj. Kako i kada? Celokupno znanje potiče iz Biblije. Nikada se nismo pitali da je to pisala neka viša sila kroz jevrejskog istoričara Mojsija da nas dezinformiše, a ne da nas obavesti. U Bibliji postoji lepa pričica o Luciferu koji se odmetnuo od Boga i pravi ljudima probleme.

Nikakav Lucifer, Đavo ili Satana nisu postojali. Nije bilo negativne energije na Zemlji dok Tvorac nije stvorio ljude. Energiju stvaraju samo organska živa bića. Biljke, životinje i ljudi.

Ta stvorena energija može biti pozitivna ali i negativna. Negativnu energiju stvaraju najniže frekfencije koje se ispoljavaju kod ljudi. Mržnja, pakost, strah, bolest, patnja, zavist, ljubomora, a najviše  smrt. Kada telo umire ostavlja svu svoju negativnu energiju u etar.

Prvo su amebe ostavljale negativnu energiju, zatim sve biljke. Ne zaboravimo i surovu borbu biljaka između sebe. Setimo se samo korova. A tek životinje koje se bore za opstanak. Da bi opstale moraju da ubijaju druge životinje ili da budu ubijene.

Sva ta negativna energija od početka života na Zemlji se polako širila, sakupljala sve više i više u jednu celinu. Sve je bila veća i jača. Pitamo se zašto je Hrišćanski Bog nije uništio, zašto je hrišćanstvo prepuno hvalopevki nije zaustavilo. Ne da je nije zaustavilo, nego je hrišćanstvo kao i sve religije na svetu sve više pravilo negativnu energiju koja se samo nagomilavala. Setimo se inkvizicije i pet miliona ubijenih žena. Sva ta njihova patnja, bol, smrt su stvorili negativnu energiju koja je odlazila gore svojoj matici i priključivala se. Setimo se ne samo Krstaških ratova nego svih ratova. Ta sakupljena negativna energija je ono što ja zovem “đavo”, “Satana”. Kako je negativna energija dolazila tako je Satana jačao. Kako je Satana jačao tako su bili sve veći i masovniji ratovi na Zemlji. Počelo je sa kamenicama u prvobitnoj zajednici, a završiće se atomskim ili još nekim strašnijim oružjem.

S obzirom da negativnu energiju stvaraju biljke i životinje onda nije čudno što ta sakupljena negativna energija uzvraća putem prirodnih katastrofa, suša, vulkana, zemljotresa, poplava. Spuštanje te negativne enrgije na Zemlju ja zovem dolazak Antihrista.

Pošto je Univerzalna svest kao Tvorac stvorila ceo univerzum od koje mi dobijamo sve što nam treba za život. Sada između Tvorca i nas polako se širi  negativna energija, koja pravi blokadu, branu, između nas i Tvorca. Isprečio se “đavo” i mi više ne dobijamo onu pozitivnu energiju u dovoljnim količinama. Zato je sve više bolesti, siromaštva, patnje, mržnje, netrpe- ljivosti, nestaje tolerancije po svim pitanjima i na svim nivoima na Zemlji bez obzira na tehnologiju koja ide velikom brzinom napred.

Smešno je pomisliti da se Tvorac univerzuma, Univerzalna svest, spustila na Zemlju i različitim grupama ljudi davala upustva o istoj temi u različitim knjigama: Kuranu, Bibliji itd.

Bogove koje poznajemo nisu stvorili ljude, nego su ljudi stvorili Bogove, svoje strahove, želje, težnje su projektovale u nešto apstraktno kome su davale  imena i zamišljali su ih kao bića koja nagrađuju i kažnjavaju. Putem molitvi, pozitivnih misli, oni su tu svoju pozitivnu energiju uzdizali gore. Što je bilo više molitvi njihov zamišljeni Bog, Alah, Rama, Krišna, Kali itd.  dobijao je svoje mesto u prostoru iznad Zemlje na većem nivou. Muslimani kažu da je Alah najveći, hrišćani se svakako ne slažu sa tim. Ali muslimani su u pravu. Alah se nalazi na najvećem nivou. Zašto?  Ako se pogleda istorija kada su se pojavili muslimani, a kada hrišćani, koliko ima muslimana, a koliko hrišćana na Zemlji, dobićete delimičan odgovor. Ako znate da se hrišćani slabo mole svom Bogu, a muslimani pet puta dnevno onda je svakako jasno da je njihov Bog zahvaljujući njihovim molitvama zaista najveći.

Dobar je primer i hijerarhija Bogova u Indiji. Svakako da je Rama najvažniji njihov bog, mada ih imaju na hiljade, jer se njemu najviše mole, pa tek onda dolaze drugi bogovi.

Svakako se pitate da li molitve upućene hrišćanskom bogu ili alahu uspevaju. Ako ih identifikujete kao neke posebne bogove onda sigurno ne uspevaju. Ako ih doživljavate kao Tvorca univerzuma kome dajete samo druga, vaša imena, onda možda ali ni to nije sigurno.

Hrišćani su ljudskim materijalnim bićima sa posebnim zaslugama u materijalnom životu, posle njihove smrti davali naziv – svetac, i davali im razna imena. Onda su se različiti ljudi počeli moliti svako svom izabranom svecu. Uz pomoć njihovih misli, molitvi oni su se počeli penjati sve više i više ka duhovnom nebu koje neće nikada dosegnuti. Naravno da je u Srbiji najviši nivo dostigao Sveti Nikola jer mu se najviše ljudi moli, obraća svojim mislima.

Zaključak je da sveci postoje. Ali  je neverovatna glupost moliti se svecima. Vi se molite mrtvim dušama običnih materijalnih ljudi. Kako vam može pomoći duša mrtvog materijalnog čoveka koji se razlikovao od vas samo po nekim dobrim delima u ovozemaljskom životu. Ko su dobri ili loši sveci to samo Bog zna.

Isto je i sa dušama svih umrlih običnih ljudi. Nisu one ni u raju ni u paklu, jer to ne postoji. One se nalaze svuda oko nas, oko Zemlje, u atmosferi. Rapoređene su po istom principu sa snagom i količinom vaših misli, kroz molitvu. Nalaze se tamo gde se nalazilo materijalno telo umrlog, tačnije srce, jer telo može biti isečeno na komade i razbacano. Mislima najbližih duša se izdiže iznad tela ka višim nivoima. Sve jedno je da li palite sveću u crkvi, na groblju ili je ne palite uopšte. Važne su  vaše misli.

Isto je crkva pronašla adute da je Isus Hrist Bog. Navodno Božiji sin. Neka bude tako, ali sin samo hrišćanskog Boga. Ljudi su se molili Isusu Hristu i on je dospeo na najviše nivoe težeći duhovnom svetu. Na mnogo većem nivou je nego što su sveci. To isto važi i za Muhameda i sve ostale svetske proroke. Ali u svakom slučaju vi se molite duši mrtvog čoveka, istorijski priznatog da je živeo.

Veoma je interesantno to da je muslimansko viđenje Isusa potpuno u saglasnosti sa prvom hrišćanskom pravovernošću – prvobitnim jevrejsko-hrišćanskim shvatanjem Isusa.

 

Da rezimiramo:

 

Hrišćani smatraju da je Isus Bog.

Jevreji da je Isus čovek koga je Bog „usvojio“.

Muslimani da je Isus čovek u koga je ušao Bog.

 

Mnogi „pravi“ hrišćani ne shvataju da Isusovo božanstvo nije bila suštinska doktrina za mnoge od osnivača Sjedinjenih država, kao što su Džordž Vaši- ngton, Tomas Džeferson, Bendžamin Frenklin i mnogi drugi. Oni nisu verovali da je Isus išta više od božanski nadahnutog i odabranog ljudskog bića, a to je upravo ono u šta su verovali Isusov brat Jakov i najraniji hrišćani.

Izgleda da se na horizontu hrišćanske vere pojavljuje ogromna promena osnovnih pogleda i shvatanja kojima se i ja pridružujem.

Crkveni sabori poput onih u Nikeji, Carigradu, Efesu, Halkedonu itd, pokušavali su stalno da izmire suprotne doktrine pa su išli na kompromis, izjavljujući da je Isus i potpuno ljudske i potpuno božanske prirode. Bogo-čovek kako se danas naša crkva voli izražavati. Nažalost tokom najvećeg dela hrišćanske istorije, Isu- sovo božanstvo daleko je više isticano od njegove ljudske prirode. Isus je bio svestan prisustva  shvatanja o demonima, Satani i stalno je naglašavao da je on “Sin čovečji”. Hteo je da kaže da je on genetski ljudsko materijalno biće. Zato ja mislim da ne treba sada odbacivati crkvene sabore kako to savremenici već čine, nema samo po sebi ništa lošeg u teološkom kompromisu do kojeg su došli. Danas nam je to još više potrebno da bi smo nekako ujedinili Jevreje, hrišćane i muslimane.

Hrišćani, Jevreji i muslimani svakako mogu da se slože da je Bog bio u Isusu, baš kao što je Bog u svima nama. A pravoverni su sada primorani da obrate pažnju, jer mogu mnogo da nauče od takozvanih nevernika, jer kada su jevrejsko-hrišćanstvo proglasili za jeres, onda su izgubili Isusovu ljudsku prirodu. Možda nije nikakva slučajnost što su takve zapanjujuće arheološke iskopine poput biblioteke iz Nag Hamadija, spisa sa Mrtvog mora i Jakovljeve kosturnice (dokaz da je Isus imao stvarno fizičkog rođenog brata) izašle na videlo od polovine prošlog veka. Revolucija u shvatanju zajedničkog porekla Jevreja, hrišćana i muslimana mora da je u toku. Ali sve njih skupa je stvorio Tvorac, Univerzalna svest.

 

Crkva je njegovu majku Mariju u suštini ženu Josipa drvodeljca iz Palestine proglasila Bogorodicom. Ljudi se mole Bogorodici, katolici glorifikuju Bogo- rodicu za razliku od drugih hrišćana. Postavlja se pitanje na kojem se nivou nalazi Bogorodica, a na kom Isus Hrist. Kada je u pitanju Bogorodica po meni je isti sistem kao sa svecima, samo je na daleko većem nivou nego sveci zbog količine molitvi upućene njoj.

Ako me pitate kome se treba obraćati za pomoć, kome se treba moliti? Treba se obraćati samo Tvorcu univerzuma. Treba mu se obraćati iz vaše sobe, fotelje, crkve. Zašto treba čekati neki praznik pa ići u crkvu. Možete svakog dana ići u crkvu, a i ne morate. Važno je obraćati se svakodnevno Tvorcu, uspostaviti komuni- kaciju sa njim. Ne morate uvek da tražite nešto, samo se zahvalite i to je dovoljno. 

Da li pomažu molitve ako se obraćate Isusu Hristu ili Bogorodici. Verovatno pomažu ali posredno, jer ipak moraju kroz njih da stignu do Tvorca. Ako Isusa i Bogorodicu doživljavate kao krajnji cilj onda se obraćate samo umrlim dušama čija su tela živela na Zemlji i od pomoći nema ništa.

Pravoslavci Boga doživljavaju kao Sveto Trojstvo. Za razliku od katolika bliži su istini zbog Svetog Duha kao sastavnog dela njihovog za mene ne razumljivog Boga. Imate Boga Oca. Zar to nije dovoljno? Dodajte i Boga Sina, Isusa Hrista i Svetog Duha. Katolici ne priznaju Sveto Trojstvo.

Za mene je najvažnije postojanje Svetog Duha ako ga doživljavate kao jedan svetlosni zrak Tvorca, Univerzalne svesti,  koji je upućen ljudima na Zemlji. Onda ima svrhe priča o Isusu Hristu kada je u njega ušao Sveti Duh na reci Jordan prilikom krštenja. DOVDE

Nije isto identifikovati nekoga kao Boga, što on nije niti može biti, ili ga indetifikovati kao čoveka u koga je ušao Bog da bi kroz Jevanđelja širio dobru poruku za ljudski rod tj, samo za jedan deo ljudskog roda, hrišćane. On je bio moralni genije, ali samo on. Posle njega vidim u njegovo ime samo pljačke i krvoprolića. Kakve to veze ima sa Bogom? Uostalom, da bi Isus bio pogubljen na vešalima iz njega je morao da izađe deo Univerzalne svesti.

Da li ste nekada pomisli da će jednom umreti Isus Hrist. Deluje jeretiči i suludo. Da li je baš tako?

Da li stvarno umiru bogovi?

Vekovi prolaze, smenjuju jedni druge, religije se rađaju, umiru i nestaju. Naravno nestaju i njihovi Bogovi. U Indiji sam obišao jedno mesto koje se zove Mohenjo Daro. Smatra se da je to najstariji grad na svetu. U Mohenjo Daru je pronađeno sedam slojeva. Čini se da je tu civilizaciju sedam puta zadesila neka velika nesreća.

Otkrivši prvi sloj, ljudi su mislili da je to sve. Utvrdili su njegovu starost na nekih sedam hiljada godina. Međutim sprovodeći nova iskopavanja ispod prvog grada pronađen je još jedan, čija je starost deset hiljada godina. Onda su nastavili iskopavanja i otkrili su grad za gradom. Pronađeno je sedam gradova. Starost sedmog grada je utvrđena na dvadeset hiljada godina. Tu su nađeni hramovi i statue Bogova. Ove civilizacije su nestale: nestali su i ljudi, nestale su i njihove religije, nestali su njihovi bogovi.

Da li će nestati Bog hrišćana ?

Bog hrišćana će nestati čim nestane hrišćanstva. Hindu bogovi će nestati čim nestane hinduizam. Tako će sa nestankom svih religija nestati i svi ovozemaljski Bogovi. To je vaša projekcija koja će sa vama nestati.

Da je Tvorac stvorio religiju on bi stvorio samo jednu i ne bi bilo verskih ratova na Zemlji. Religije su stvorili ljudi da bi zaštitili svoje interese.

Photo by Alem Sánchez from Pexels / Autor teksta Vitomir Vasić

ZANIMLJIVOST:

BONUS VIDEO:

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti