Drevni umovi 

Religijska enigma – Stari zavet

Pozvaću se opet na Bibliju. Hebrejski prorok ezekilj je u starom zavetu zapisao da je u VI veku pre nove ere posmatrao neobični oblak kako se spušta na pustinju u blizini reke Čebar u Vavilonu.

Bio je boje ćilibara, slično užarenom metalu, okružen vatrom koja se sama od sebe palila. iz njega su izašla četiri predmeta sa mnogo točkova i mnogo svetiljki, a iz njih su izašla čovekolika stvorenja odevena u svetlucava odela sa „kristalnim oreolima“ na glavama.

Mora da je opisao nešto slično astronautima iz XX-tog veka. ako nastavimo da utvrđujemo istinitost biblijskih legendi, ne možemo zaobići vatreni stub koji je vodio Mojsija kroz divljinu, a prorok ilija se na nebo odvezao u vatrenim kočijama.

I jedno i drugo će se kasnije ponoviti sa isusom na Planini preobraženja, kada su bili užareni od „oblaka“ na kome su stajali.

U Novom zavetu su vatreni stub i glasovi „vojske sa neba“ javili pastirima o Hristovom rođenju u Vitlejemu, a „sjajna zvezda na istoku“ je vodila mudrace do korpe sa detetom koje je rodila devica. isus je imao magične i mistične moći i uzdigao se ka nebu na oblaku.

„Kad bih vam pričao o zemaljskim stvarima vi mi ne biste verovali“, govorio je učenicima, „kako ćete mi verovati ako vam budem govorio o nebeskim stvarima“?

Anđeli Gospodnji su bili božji glasnici koji su dolazili sa neba – Danilo ih je zvao čuvari – i bilo im je dozvoljeno da sklapaju brak i jedu ljudsku hranu. Da li su to zaista bili došljaci sa NLO-a koji su podučavali i „spasavali“ primitivne narode?

Da li je to zaslepljujuće svetlo, koje je preobrazilo Pavla na putu za Damask, bio NLO koji je vratio isusa da ponovi svoju misiju? i da li je drugi Hristov dolazak, sa zastrašujućim prizorima i pojavama na nebu i grupom oblaka i anđela, zaista predstavljao invazionu flotu svemirskih ljudi u NLO-ima?

Dok sa jedne strane čitajući Bibliju pokušavam da shvatim šta se zapravo dešavalo, sa druge strane nauka tapka u mestu i ne daje prave odgovore, jedino možemo samo da nabrajamo razne pretpostavke, kao što je jedna koju je izneo ser Fred Hojl, profesor astronomije na Kembridžu.

On veruje da je ljudski život došao iz svemira razvijajući se od virusa i bakterija koje su na zemlju donele komete. Hojl je među prvima koji su indetifiko- vali oblake prašine koji su nečujno leteli svemirom i koji su u sebi sadržali mikroorganizme.

Tvrdio je da se jedna kometa probila kroz jedan od tih oblaka pre 4.000 miliona godina, sakupljajući iz njega viruse i bakterije koji su zatim kondenzovani zaleđenim kapima vode na njenom repu.

Kada se kometa, naš prvi NLO sudarila sa Zemljinom atmosferom, trenje je istopilo zaleđene kapi prljave grudve zaleđenih gasova. Ćelije koje obrazuju život su se raspršile u magli stvarajući kasnije na planeti biljke, životinje i ljude.

ja sam takođe pronašao da je grčki filozof anaksagora imao slične ideje 500 godina pre nove ere, dokazujući da seme biljaka i životinja lebdi u svemiru, čekajući da nađe pogodne uslove za razvoj.

Nove naučne metode su dokazale da oblaci vasionske prašine sadrže takve hemikalije kao što su metan, mravlja kiselina, formaldehidi, supstance neophodne za stvaranje jednostavnih živih ćelija. U jednom oblaku bilo je celuloze, vitalnog veziva za molekularne veze.

Da li su onda komete mogle stvoriti život i na drugim planetama, i u nekom drugom obliku. Dr Šervud Čank iz istraživačkog centra ejms u Kaliforniji kaže da su milioni kratera na Marsu i Veneri nastali uglavnom od kometa.

Po rečima Dr. Volframa timana sa Univerziteta u Bremenu, Nemačka, hemijska evolucija se definitivno razvijala na drugim planetama od međuzvezdanog materijala.

On kaže: „Sve je više dokaza da u kosmosu ima još planeta kao što je Zemlja.“


Preporuka:  Ipiutak – Tragovi nestale civilizacije na Aljasci


Ser Bernard Lovel jedan od vodećih radio astronoma na svetu, veruje da u našoj galaksiji ima oko 100 miliona zvezda u Mlečnom putu, koje po hemijskom sastavu i temperaturi potpomažu organsku evoluciju.

Zato su šanse da je Zemlja jedina planeta sa životom… vrlo, vrlo male.

Photo by Aaditya Arora from Pexels / Autor teksta Vitomir Vasić

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti