Misterije svemira 

Crvotočine i prostor-vreme bi nas mogli odvesti u drugi univerzum

Prema radikalnoj teoriji, svemirski brod bi mogao da preživi putovanje kroz crvotočinu koja izlazi na drugu stranu – koja može biti potpuno drugačiji univerzum – tehnički netaknut.

Međutim, najveći problem je u tome što se ovi kosmički prolazi smatraju inherentno nestabilnima. Prema rečima naučnika, kada neka čestica uđe u crvotočinu, ona stvara opasne fluktuacije koje uzrokuju kolaps strukture.

Međutim, nova teorija koju je predložila grupa fizičara sugeriše da bi osoba ili svemirski brod mogli proći kroz crvotočinu u centru crnih rupa, barem teoretski.

To bi moglo pomoći putniku da pristupi drugom univerzumu s druge strane.

Prema istraživačima, crvotočine su teoretski tuneli koji deluju kao prečice u prostoru-vremenu. Ako crvotočine zaista postoje, one bi mogle da nam pomognu da dođemo do udaljenih uglova univerzuma u ​​relativno malom vremenu.

Pod pretpostavkom da se crvotočine mogu naći u središtu crne rupe, istraživači sa Univerziteta u Lisabonu u Portugalu predložili su model kako bi objekti poput stolice, istraživača i svemirskog broda mogli preživeti putovanje… tehnički netaknuto.

“Ono što smo uradili bilo je da preispitamo fundamentalno pitanje o odnosu između gravitacije i osnovne strukture prostora-vremena”, rekao je jedan od timova, Diego Rubiera-Garcia sa Univerziteta u Lisabonu u Portugalu. “U praktičnom smislu, odbacili smo jednu pretpostavku koja se drži u opštoj relativnosti, ali ne postoji razlog da se ona zadrži u dodacima ove teorije”, dodao je profesor.

Tim istraživača je analizirao svaki predmet pojedinačno kao fizičko telo koje putuje prema crnoj rupi, modelirajući agregaciju tačaka povezanih fizičkom interakcijom koja ih drži zajedno dok putuju uz ‘geodetsku liniju’.

“Svaka čestica posmatrača sledi geodetsku liniju određenu gravitacionim poljem”, kaže Rubiera-Garcia. “Svaka geodetska sila oseća malo drugačiju gravitacionu silu, ali interakcije među sastojcima tela mogu ipak da održe telo.”

Prema teoriji opšte relativnosti koju je predložio Albert Ajnštajn 1915. godine, “telo” koje se približava crnoj rupi biće slomljeno duž jednog pravca i rastegnuto duž drugog.

Pošto se smatra da je radijus crvotočine konačan, istraživači su pokazali da će telo biti slomljeno koliko i veličina crvotočine.

U svojoj studiji objavljenoj u časopisu “Journal Classical i Quantum Gravity”, naučnici su otkrili svoju teoriju prikazujući kako je vreme provedeno u svetlosnom zraku u kružnom putovanju između dva dela tela UVEK konačno.

Istraživači objašnjavaju da konačne sile, bez obzira na to koliko su jake, sposobne da kompenzuju uticaj gravitacionog polja blizu i unutar crvotočine na fizičko telo koje putuje kroz njega.

“Dakle, različiti delovi tela će i dalje uspostavljati fizičke ili hemijske interakcije i, shodno tome, uzrok i posledica još uvek se primenjuju preko grla crvotočine”, objašnjavaju oni.

Prema Rubiera-Garcii, fizički objekat bi mogao da preživi putovanje kroz crvotočinu koja izlazi na drugu stranu – koja može biti potpuno drugačiji univerzum – tehnički neoštećen.

Međutim, telo bi bilo zgnječeno do veličine konačne crvotočine. Barem bi to uspelo… zar ne?

“Za fizičara-teoretičara, patnja posmatrača je prihvatljiva (može se čak smatrati da je to deo eksperimentalnog posla), ali njihovo potpuno uništenje nije”, napisao je Rubiera-Garcia i njegov tim.


Preporuka:  36 istorijskih fotografija koje sigurno niste videli do sada


Međutim, sve ovo ostaje teorija dok ne uspemo da vidimo crnu rupu.

www.svettajni.com

Photo source pixabay.com

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti