Misterije svemira 

Nepoznata sila povlači Mlečni put i druge galaksije prema njoj 22 miliona km/h

Istraživači se bore da shvate ŠTA “povlači” našu galaksiju, Mlečni put i druge galaksije neverovatnom brzinom od 22 miliona kilometara na sat.

Baš kao što kretanje tektonskih ploča pokazuje svojstva unutrašnjosti Zemlje, pokreti galaksija pružaju informacije o glavnim sastavima Univerzuma: tamnoj materiji i tamnoj energiji.

Tamna materija je nevidljivi materijal čije se prisustvo može demonstrirati samo njegovim delovanjem na pokretima galaksija i zvezda, a ne emitirajući ili reflektujući svetlost.

Tamna energija je misteriozna sila univerzuma i njegovog ubrzanja. Interesantno je da postoje mnogi istraživači koji govore  o “Multiuniverzumima”, drugom univerzumu koji se nalazi veoma blizu našeg, možda čak i samo milimetar daleko.

Ekstremna blizina i postojanje drugih univerzuma imaju nekoliko posledica za naš univerzum, kao što je gravitacija koja ‘curi’ u naš univerzum, a koji bi, prema brojnim naučnicima, mogao biti odgovoran za proizvodnju tamne energije i tamne materije koji čine oko 96% ‘poznatog’ univerzuma.

Ova nepoznata sila koja je nazvana “Veliki atraktor” vuče našu galaksiju i sve oko nje prema određenoj tački u prostoru, udaljenoj oko 250 miliona svetlosnih godina. U suštini, veliki atraktor istraživači smatraju “gravitacionom anomalijom” koja se nalazi u blizini Hidra-Centaurus Superklastera u centru Laniakea Superklastera.

Dodavanje misterije je činjenica da je „Veliki atraktor“ slučajno ležao u pravcu na nebu koji se naziva „Zona izbegavanja“. Prema tom pravcu, toliko je prašine i gasa koje naši sateliti i teleskopi ne vide daleko u vidljivom spektru.

Veliki atraktor je svakako tamo (jer vidimo njegov gravitacioni uticaj), ali najveći deo mase koji mora biti tamo ne može se videti u našim teleskopima. Istraživači su otkrili indikacije misteriozne sile još u sedamdesetim.

Kako je vreme prolazilo i naši teleskopi su postajali sve veći i bolji, mogli smo da saznamo više o tom specifičnom regionu u prostoru. Vremenom, astronomi su otkrili da postoji ogromni superklaster galaksija poznat kao Norma klaster, koji ima masu od oko 1.000 triliona sunaca ili hiljade galaksija.

Tačan položaj tajanstvene sile određen je 1986. godine. Možemo samo da primetimo da Mlečni put i sve oko sebe povlači to “nešto” i da misteriozna sila mora biti nešto masivno, čudno i fascinantno, nešto što je i izvanredno i zastrašujuće.

Ogromna koncentracija iza Velikog Atraktora: Čak i veći atraktor?

Kao što smo već spomenuli, napore za proučavanje Velikog Atraktora u prošlosti ometala je njegova lokacija u ‘Zoni izbegavanja’, ali, studija pod imenom CIZA je prva koja je pretražila i istražila prirodu Velikog Atraktora pre nekoliko godina. Masa Velikog Atraktora nije dovoljno jaka da povuče sve prema njemu, zato, kada pogledamo još veću sliku, nalazimo da se brojne galaksije uključujući Veliki Atraktor zapravo kreću ka nečemu što je čak i veće od Velikog Atraktora.

„Rendgenski zraci mogu da prodru čak i u regionima koji su izuzetno zaklonjeni gasom i prašinom, a klasteri galaksija su izvori rendgenskih zraka. To je ono što nas je navelo da pokušamo da mapiramo distribuciju galaktičkih klastera iza ravni Mlečnog puta koristeći rendgenska posmatranja”, objašnjava Ebeling, koji je inicirao istraživanje 1998. godine.

Projekat CIZA uspeo je da pronađe značajnu koncentraciju galaksija koje se nalaze iza velikog Atraktora, pronalazeći čak i VEĆE atraktore iza prvobitne, u blizini Shaplei Superklastera koji se nalazi na udaljenosti od oko 500 miliona svetlosnih godina ili četiri puta više od Velikog atraktora.

 „Jedan od naših ciljeva je bio da otkrijemo pravu masu Velikog atraktora. Otkrili smo da to ipak nije tako veliko”, kaže Kocevski.

Studija je prvi put potvrdila da prisustvo struktura koje su udaljenije od Velikog atraktora direktno utiču na Mlečni put i povlače našu galaksiju i mnoge druge prema njoj.

Dok istraživači kao što je Kočevski veruju da su masovne koncentracije, kao što je Veliki atraktor, bile prilično uobičajene u Univerzumu, implicirajući da je rani Univerzum sadržao mnogo veću masu u odnosu na prethodne procene, drugi istraživači ostaju skeptični u vezi sa studijom CIZA i misterioznom silom koja nastavlja da nas povlači prema njemu, blizu zone izbegavanja u centru Laniakea Superklastera.


Preporuka:  Drevni gradovi uništeni nuklearnom energijom PRE 5000 godina


Rendgensko snimanje sa ROSAT satelitom otkrilo je da je Abell 3627 u centru Velikog atraktora.

Svettajni.com (Ukoliko preuzimate naš tekst u celosti ili delimično, obavezno navedite izvor)

Image by Lumina Obscura from Pixabay

ZAPRATI ME NA:

Povezane vesti