Krajni izvor alhemije? Misterije drevne smaragdne tablice Hermesa Trismegistusa

Smaragdna tablica, ili Tabula Smaragdina je drevni tekst za koji se kaže da sadrži tajnu prima materije i njenu transmutaciju.

PROČITAJ