Bimini put – Podvodna staza ka Atlantidi

Prema Platonovim dijalozima “Timaeus” i “Critias”, moćni grad i kontinent Atlantida bio je visoko razvijeno kraljevstvo koje je potonulo za jedan dan i jednu noć negde oko 9600 godine pne.

PROČITAJ