Šiva – Hinduistički Bog koji živi u svima nama

Šiva – najmoćnije i najpopularnije božanstvo hinduizma – bio je povezan sa mnogim oblastima života, ali pre svega, mnogi vernici su mu pripisivali erotska značenja.

PROČITAJ