Misterija: Duša, Materija, Energija

Prema našim istraživanjima, svako živo biće poseduje dušu. Duša je tako fine energetske strukture i tako visokih vibracija da je van dometa materijalnih čula.

PROČITAJ