Pre 5000 godina, “Giganti” su vladali drevnim Egiptom

Stari Egipatski faraon Sa-Nakht – iz Treće dinastije – bio je prvi “Gigant” drevnog Egipta.

PROČITAJ